Заказ дипломной

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

 

Фінанси підприємств

 

      Тема 3. 1. Основи фінансів підприємств

Сутність фінансів підприємств. Фінанси підприємств - найважливіша ланка фінансової системи країни. Вплив різних форм організації бізнесу та галузевих особливостей та організацію фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Система управління фінансами підприємств. Фінансові ресурси підприємств.

 

Тема 3.2. Організація фінансової діяльності підприємств

Поняття та основні принципи організації фінансової діяльності підприємств. Організаційна структури підприємства та роль фінансової служби в ній. Обов'язки фінансового персоналу. Управління окремими аспектами фінансової діяльності підприємства на основі центрів відповідальності". Основні етапи формування системи організаційного забезпечення фінансової діяльності суб'єктів господарювання на основі центрів відповідальності. Елементи організації фінансової діяльності. Основні фінансові процеси господарюючих суб'єктів. Погляд на суб'єкт господарювання з точки зору чотирьох основних циклів: цикл витрат, цикл виробництва, цикл доходів, цикл фінансування (інвестицій). Структуризація основних циклів. Інструменти вдосконалення організації фінансової діяльності. Організація фінансової служби з врахуванням основних фінансових процесів. Оцінка ефективності організації фінансової діяльності підприємств.

 

Тема 3.3. Інформаційна база фінансів підприємств

Джерела фінансової інформації. Фінансова звітність її призначення і роль. Склад фінансової звітності підприємств: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Користувачі звітності та їх інформаційні потреби. Призначення окремих компонентів фінансової звітності. Міжнародні принципи стандартизації фінансового обліку та звітності.

Оподаткування підприємств та його вплив на прибуток підприємства. Поняття грошового потоку. Грошові потоки від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Прогнозування даних фінансової звітності.

 

Тема 3. 4. Грошові розрахунки підприємств

Сутність і призначення грошових розрахунків в господарській діяльності підприємств. Порядок відкриття поточних та інших рахунків підприємствами у банках. Види грошових розрахунків: готівкові і безготівкові. Організація і форми безготівкових розрахунків на підприємствах. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна форма розрахунків. Клірінгові розрахунки. Розрахунки з використанням факторингу. Готівкові розрахунки. Електронні засоби. Розрахунково-платіжна дисципліна. Санкції в системі грошових розрахунків. Порядок пред'явлення претензій по розрахунках.

 

Тема 3.5. Основи фінансових і комерційних розрахунків

Методичний інструментарій здійснення комерційних на фінансових розрахунків. Сутність та послідовність основних етапів побудови системи моніторингу показників фінансової діяльності підприємства. Необхідність аналізу фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Системи та методи фінансового аналізу. Основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємств: показники ліквідності та платоспроможності, показники фінансової стійкості, показники ділової активності, показники рентабельності та інтегральний аналіз, розрахунок коефіцієнтів ринкової вартості.

 

Тема 3. 6. Фінансовий контролінг у системі фінансів підприємств

Поняття фінансового контролінгу. Функції фінансового контролінгу. Принципи, зміст та послідовність етапів побудови системи фінансового контролінгу на підприємстві. Характеристика окремих видів фінансового контролінгу: стратегічний контролінг, поточний контролінг, оперативний контролінг. Інструментарій фінансового контролінгу. Управлінський облік в системі аналізу суб'єктів господарювання. Система управлінської звітності підприємств. Основні види звітів.

 

Тема 3. 7. Фінансове планування

Система прогнозування фінансової діяльності. Розробка фінансової стратегії суб'єкта господарювання. Зміст та призначення бюджетів. Види бюджетів. Взаємозв'язок бюджетів. Порядок організації бюджетного процесу на підприємстві. Методи регулювання та балансування бюджетів. Стратегічні підходи до бюджетного планування. Планування доходів. Графік грошових надходжень. Складання кошторису змінних та постійних витрат. Графік погашення заборгованості.

 

Тема 3. 8.  Кредитування підприємств

Сутність, мета та призначення кредитної політики. Інструментарій кредитної політики. Шляхи застосування окремих інструментів кредитної політики підприємств в сучасній фінансовій практиці. Бізнес - правила надання знижок підприємницьким структурам. Управління дебіторською заборгованістю в рамках кредитної політики підприємства. Методи надання знижок як інструмент кредитної політики.

 

Тема 3. 9.  Оподаткування підприємств

Види податків та порядок їх сплати в Україні. Функції податків, класифікація податків. Прямі та непрямі податки. Суть, об'єкти, порядок відрахувань і сплати податків. Платники податків. Ставка податку. Зміст, мета та завдання податкового планування. Поточний внутрішній податковий контроль: заходи та інструменти.

 

Тема 3.10.  Фінансова санація і банкрутство підприємств

Економічна сутність та зміст фінансової кризи на підприємстві. Поняття антикризового управління та його мета. Принципи антикризового управління. Діагностика (прогнозування) банкрутства підприємств. Кількісні та якісні методи прогнозування банкрутства суб'єктів господарювання. Етапи фінансової стабілізації. Внутрішні та зовнішні джерела фінансової стабілізації підприємств. Економічна сутність санації. Організація фінансової санації. Санація балансу. Сутність та методи реструктуризації суб'єктів господарювання. Форми та фінансовий механізм реорганізації підприємств. Економіко - правові засади банкрутства підприємств. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Поняття ліквідаційних процедур. Сутність мирової угоди.

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ