Курсовая работа

 

Шановні студенти!

На нашому  сайті Ви маєте можливість замовити курсову роботу з різних дисциплін.

Курсова робота виконуються  відповідно до методичних рекомендацій Вашого Вузу (КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ,МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.)

 

Звідси  - Ви  отримуєте 100 % творчу індивідуальну роботу.

 

Перелік дисциплін та деяких орієнтовних напрямків, за якими ми можемо виконати замовлення представлений нижче. Це лише орієнтовний перелік напрямків.

 

Повний перелік тем курсових робіт представлено  у методичних рекомендаціях Вашого Вузу.  Ми виконуємо будь-які теми з будь-яких економічних та  юридичних напрямків  у будь-які терміни  - (від  24 годин).

 

100 %  передоплата  термінових замовлень виконанням менше  2-3 робочих днів

50 % для звичайних –  терміном виконання від  3 робочих днів.

 

Модуль 1. Теорія фінансів

Економічна природа і призначення фінансів

Фінансова система

Фінансова наука

Фінансова політика і фінансова безпека

Фінансові ресурси

Фінансовий механізм

Фінансове планування і прогнозування

Державні фінанси

Бюджет і бюджетна система

Місцеві фінанси

Податки і податкова політика

Фінанси підприємницьких структур

Фонди фінансових ресурсів цільового призначення

Фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню

Страхові  та  резервні фонди фінансових ресурсів

Державний кредит і державний борг

Фінансовий ринок

Фінансовий контроль

 

Модуль 2. Фінансовий  ринок

Фінансовий ринок, його призначення і основи організації

Основні фінансові інструменти

Похідні фінансові інструменти

Ризик та дохід

Діяльність інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку 

Діяльність комерційних банків та інших фінансових інститутів

Основи організації та функціонування фондового ринку

Інформаційне забезпечення фондового ринку

Основи функціонування кредитного ринку

Валютний ринок: основи організації та функціонування

Міжнародний фінансовий ринок: учасники і фінансові інструменти

 

Модуль 3. Фінанси підприємств

Основи фінансів підприємств

Організація фінансової діяльності підприємств

Інформаційна база фінансів підприємств

Грошові розрахунки підприємств

Основи фінансових і комерційних розрахунків

Фінансовий контролінг у системі фінансів підприємств

Фінансове планування

Кредитування підприємств

Оподаткування підприємств

Фінансова санація і банкрутство підприємств

 

Модуль 4. Гроші та кредит

Економічна природа та функції грошей

Грошовий оборот, грошова маса та її структура

Теорії грошей, їх еволюція та практика використання

Грошовий ринок, формування попиту та пропозиції на гроші

Ринок позичкових капіталів та позичковий процент

Сутність та еволюція грошових систем

Інфляція як невід’ємна складова грошового обігу

Валютний ринок та валютні системи

Кредит у ринковій економіці

Організація кредитування в сучасних умовах

Фінансові посередники ринку позичкових капіталів

Центральний банк в системі фінансового посередництва.

Кредити банків

Кредити парабанківських (небанківських) фінансових посередників

Кредити міжнародних фінансово-кредитних установ

Фірмові кредити

Державний кредит

Грошово-кредитна система США

Грошово-кредитні системи країн ЄС

Грошово-кредитна система Росії

 

Модуль 5. Банківська справа

Суть,  будова та функції банківської системи.

Організаційні засади банківської діяльності.

Основи обліку та фінансова звітність банків.

Формування ресурсів банку.

Розрахунково – касові операції банків.

Кредитні операції банків.

Операції банків з цінними паперами.

Валютні операції банків.

Нетрадиційні  банківські операції та послуги.

Обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності.

Аналіз та оцінка фінансового стану банку.

Теоретичні основи банківського менеджменту

Управління пасивами банку

Управління активами банку

Збалансоване управління активами та пасивами банку

Управління персоналом банку

Банківський маркетинг

Особливості функціонування банківської системи України в умовах фінансової нестабільності

 

Модуль 6. Мікроекономіка

Основи теорії попиту та пропозиції.

Теорія граничної корисності та теорії поведінки споживача.

Фактори невизначеності в економіці.

Теорія виробництва та витрат.

Поведінка фірми в умовах різних типів ринкових структур.

Ринки факторів виробництва.

Ринок праці.

 

Модуль  7. Економіка підприємства

Підприємство як суб’єкт господарювання.

Персонал.

Виробничі фонди (матеріальні активи).

Нематеріальні ресурси (нематеріальні активи).

Фінансові кошти.

Інвестиційні та інноваційні процеси.

Планування.

Нормування праці як основа її організації.

Витрати виробництва та ціноутворення.

Фінансово – економічні результати діяльності. Ефективність діяльності.

 

Модуль 8. Організація виробництва

Організація виробничого процесу на підприємстві.

Типи виробництва.

Методи та форми організації виробництва.

Комплексна підготовка виробництва.

Якість продукції та організація технічного контролю.

Виробнича інфраструктура підприємства.

 

Модуль 9. Маркетинг

Сутність маркетингу. Концепції маркетингового розвитку.

Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств.

Комплексний аналіз та прогнозування розвитку ринку.

Моделі поведінки споживача.

Конкуренція та конкуренти.

Розробка товарної політики підприємств.

Ціноутворення в комплексі маркетингових зусиль.

Розподіл та збут товарів.

Комунікації в маркетинговій діяльності.

 

Модуль 10. Економічна теорія

Предмет і методи дослідження економічної теорії.

Економічні потреби та економічні інтереси суспільства.

Економічна система суспільства.

Сутність та еволюція  відносин власності.

Перехідна  економіка: зміст та основні риси.

Форми організації суспільного виробництва.

Товар і його властивості. Теорії цінності товару. 

Теорія грошей та грошового обігу.

Ринок, його структура та функції.

Інфраструктура ринкової економіки.

Конкуренція і монополія у ринковій економіці.

Підприємництво у ринковій економіці.

Підприємство (фірма) в умовах ринкових відносин.

Капітал як економічна категорія товарного виробництва.

Ринкові відносини в аграрному секторі економіки.

Доходи, їх джерела й розподіл.

Економіка невизначеності, ризику і страхування.

Національне виробництво і відтворення.

Фінансова система.

Кредитна система.

Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України.

Світове господарство та його еволюція.

Форми міжнародних економічних відносин.

Глобалізація економіки.

 

Модуль 11. Менеджмент

Історія менеджменту

Розвиток управління у Стародавньому Світі

Розвиток управлінської думки нашої ери

Еволюція теорій управління

Основи менеджменту

Теоретичні та методологічні основи формування та розвитку менеджменту

Система організації менеджменту

Механізм забезпечення результатів управлінської діяльності та психологічні аспекти менеджменту.

Управління персоналом

Основи управління персоналом.

Процес управління персоналом організації.

 

Модуль 12. Фінансовий облік

Фінансовий облік касових операцій та операцій на поточному рахунку

Фінансовий облік підзвітних сум

Фінансовий облік основних засобів

Фінансовий облік нематеріальних активів

Фінансовий облік виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів

Фінансовий облік розрахунків з оплати праці

Фінансовий облік розрахунків з постачальниками i підрядниками

Фінансовий облік розрахунків з покупцями i замовниками

Фінансовий облік операцій в іноземних валютах

Облік фінансових результатів i використання прибутку

Облік формування і змін власного капіталу

Податковий облік

 

Модуль 13. Аудит

Суть, завдання та об’єкти ауд...Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ