Заказать курсовую работу

 

Шановні студенти!

На нашому  сайті  Ви маєте можливість замовити крсову роботу з будь-якої дисципліни.

Курсові ргоботи  виконуються  відповідно до методичних рекомендацій Вашого Вузу.

Звідси  - Ви  отримуєте 100 % індивідуальну роботу.

 

 

       Перелік деяких  орієнтовних напрямків:

 

 Менеджмент – розкриваються закономірності формування, функціонування та розвитку системи управління організацією.

Управління конкурентоспроможністю підприємства – розкриваються конкретні форми економічної конкуренції, закономірності формування конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємств.

Антикризове управління – розкриваються питання щодо погнозування та подолання кризових явищ різного типу, необхідний та достатній для передбачення, запобігання формуванню криз, для подолання та виводу підприємств з кризи, а також для викорінення наслідків кризи.

Організація управління промисловим підприємством – розкриваються закономірності побудови організаційних структур управління, ситема діагностики та оцінки системи управління на промисловому підприємстві. процеси побудови та функціонування системи управління промисловим підприємством, система організаційних відносин, яка виникає в процесі управління, організація та функціонування діловодства в організації.

Система технологій – розкриваються закономірності створення та впровадження виробництва технологій технологічних процесів, систем технологій

Організаційна поведінка і психологія управління - розкриття сутності основних понять і категорій організаційної поведінки та психології управління, функцій управління й процесів управління поведінкою в організаціях, викладення методики використання базових інструментів управління поведінкою, характеристика впливу різних факторів на функціональність поведінки в організації, формування вмінь прогнозувати поведінку підлеглих та знаходити доцільні методи її корегування.

Стратегічне управління - опанування сучасного досвіду із теорії та практики стратегічного управління, актуальних питань стратегічного аналізу, планування та забезпечення функціонування підприємства у «стратегічному режимі» для збереження власності та розвитку бізнесу у довгостроковій перспективі.

Управління корпораціями (АТ) - розкриття теоретичних основ формування корпоративного управління та об’єктів корпоративного типу, викладення методики використання базових інструментів механізмів корпоративного управління, характеристика особливостей управління розвитком корпорацій.

Підприємництво та малий бізнес -  розкриваються закономірності формування, функціонування та розвитку малого бізнесу взагалі та малого бізнесу в Україні зокрема, а також процеси планування, обґрунтування та організації власної підприємницької справи.

Управління фірмою малого бізнесу -  розкриваються особливості формування, функціонування та розвитку системи управління малими підприємствами, фактори і механізми підвищення ефективності управління їх діяльністю.

Персональний менеджмент – розглядаються технології самоорганізації і самовдосконалення менеджера, його впливу на  підлеглих, колег і ділових партнерів; закономірності взаємодії з різними типами робітників, механізм прийняття конкретних рішень, делегування повноважень; підготовка до виступу, бесіди, переговорів, нарад; можливості формування та подання власного іміджу.

Макроекономіка - розкривається механізм функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин, розглядаються основні макроекономічні теорії, макроекономічні індикатори, базові моделі економічної рівноваги та економічного зростання, інструменти фіскальної, монетарної та зовнішньополітичної політики.

Національна економіка  – розкриваються теоретичні засади функціонування господарського комплексу країни, розглядаються показники, які відображають потенціал та структуру реальної економіки, роль фінансового сектора в структурі національної економіки, організаційно – економічні механізми управління національною економікою, соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні аспекти її функціонування.

Державне регулювання економіки - розкриваються форми та методи державного впливу на економічні процеси, розглядаються методологічні основи економічного прогнозування та програмування, система механізмів реалізації державної економічної та соціальної політики.

Аналіз національної економіки - розкриваються методичні основи макро- та регіонального економічного аналізу, розкривається методика аналізу окремих ринків та економічних процесів.

Макроекономічна політика - розкриваються методичні основи застосування макроекономічної  політики, розглядаються монетарні, фіскальні та зовнішньоекономічні механізми макроекономічного регулювання, механізм управління зайнятістю та інфляцією, методологія   фінансового програмування.

Макроекономічне прогнозування - розкриваються методологія та методи макроекономічного прогнозування, розглядаються моделі прогнозування окремих макроекономічних процесів та комплексні макроекономічні моделі.

Менеджмент в державній організаці - розкриваються  основині елементи  управління  внутрішньою діяльністю державної організації, розглядаються діяльність керівника держаної організації, принципи управління персоналом, планування роботи персоналу, технологія управління  людськими ресурсами.

Промислова політика - розкриваються основні засади державного регулювання промислового розвитку країни, розкриваються цілі, пріоритети та методи реалізації промислової політики, організаційно-структурні засади та методи оцінки ефективності промислової політики.

Система національних рахунків - розкриваються методичні основи системи національних рахунків,  розглядаються методи побудови консолідованих макроекономічних рахунків,   основних показників системи національних рахунків та національного багатства.

Бюджетно-податкова політика  - розкривається принципи та механізми реалізації бюджетно-податкової політики, розглядаються функції та механізми,  методи та ефективність бюджетно-податкового впливу на економіку, бюджетна стратегія і тактика.

Соціальна інфраструктура та політика - розкриваються економічні основи функціонування окремих галузей  соціальної інфраструктури, розглядаються основні засади державної соціальної політики.

Управління регіональною економікою - розкриваються методичні основи управління  економікою області, розглядаються форми та методи регіонального управління, механізм управління регіональними ресурсами, виробничою та соціальною інфраструктурами.

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ