Замовити реферат, реферати українською

 

 

Шановні студенти!

На нашому  сайті Ви маєте можливість замовити реферат з дисципліни «Управлінські інформаційні системи» (в підприємницькій діяльності)

 

Реферати  виконуються  відповідно до методичних рекомендацій Вашого Вузу.

Звідси  - Ви  отримуєте 100 % індивідуальну роботу.

 

 

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи» призначена для підготовки студентів-магістрів спеціальності 0806 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».


Ефективного функціонування можна досягти за умови її глибокої модернізації, одним із найважливіших складників якої є впровадження сучасних інформаційних технологій на всіх рівнях ієрархічної структури галузі.


Інформатизація — це об’єктивний процес, який має охопити галузь у цілому. Фундаментальною основою інформатизації є створення високоорганізованого середовища, яке, з одного боку, має включати і об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, комп’ютерне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі ЕОМ, бази даних і знань, інші засоби інформації, а з іншого — забезпечувати можливість створення й використання ефективного системно-аналітичного апарату, що дозволить на якісно новому рівні інформаційного обслуговування проводити як повсякденну оперативну роботу, так і системний аналіз стану та перспектив діяльності в цілому, приймати науково-обґрунтовані рішення.


Автоматизовані інформаційні системи і комп’ютерні технології за функціональним призначенням, значимістю та цінністю використання мають забезпечувати управлінські служби підприємства повною, достовірною і оперативною інформацією, для практичної реалізації комплексу управлінських процесів з фінансового обліку, управлінського обліку та прийняття рішень, контрольно-аналітичних процесів, задач внутрішнього аудиту й моделювання господарської діяльності цілісної і комплексної системи управлінської інформації. Пріоритетною та основною інформаційною базою такої системи управління на підприємстві є інформаційна система бухгалтерського обліку з поглибленням дієвих функцій, розвитком та розгалуженням у окремі конкретні системи за видами управлінської діяльності на підприємстві. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати побудову та функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій змісту їх компонентів та можливості їх використання. Повинні вміти здійснювати постановку задачі та вибір комп’ютерної підтримки для неструктурованих задач, застосовувати сучасні технологічні засоби при створенні інформаційної бази та виконанні конкретних функцій управлінської діяльності, а також автоматизувати обробку інформації й підтримку прийняття рішень.        Метою вивчення дисципліни є набуття теоретичних і практичних організаційно-методичних основ побудови систем управлінської інформації в бюджетних та фінансових організаціях, використання програмно-технічних засобів і організації вирішення управлінських та облікових задач в умовах автоматизованої обробки даних.

Засвоєння курсу «Управлінські інформаційні системи « дозволить студенту:

— опанувати методи і прийоми організації систем управлінської інформації за їх видами, рівнями та функціональним призначенням;

— удосконалювати, поглиблювати та розробляти форми і конфігурації АІС управлінської інформації в напрямі максимального охоплення і вирішення задач управління на базі АРМ бухгалтера;

— адаптувати спеціалізовані інформаційні системи для практичного використання в управлінських процесах.


Завдання вивчення дисципліни полягають у набутті студентами знань з питань створення інформаційних систем і комп’ютерних технологій, змісту їх компонентів і можливості їх використання, умінні здійснювати постановку задачі та вибір комп’ютерної підтримки для неструктурованих задач, застосовувати сучасні технологічні засоби при створенні інформаційної бази та виконанні конкретних функцій управлінської діяльності.


Організація вивчення дисципліни передбачає індивідуальні заняття, самостійне вивчення програмного матеріалу та виконання індивідуальних завдань на базі практики.


Дисципліна «Системи управлінської інформації» є логічним продовженням дисципліни «Комп’ютерна техніка і програмування», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Податковий облік», «Економічний аналіз», «Аудит», «Державний фінансовий контроль» та іншими, що становлять основу спеціальності «Облік і аудит».

 

 

http://www.osvita-servis.com.ua/ -  Реферати, реферати українською, замовити реферат, рефераты, заказать реферат, скачать реферат, реферат на заказ, научные статьи, наукова стаття, рефераты на английском, реферат на английском языке, реферат на немецком языке, эссе,  заказать эссе,  есе

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ