Дипломные работы, заказать диплом

 

Шановні студенти!

На нашому  сайті Ви маєте можливість замовити дипломну роботу  з дисципліни «Державний аудит».

Дипломні роботи   виконуються  відповідно до методичних рекомендацій Вашого Вузу.

Звідси  - Ви  отримуєте 100 % індивідуальну роботу.

 

 

Становлення ринкових відносин та формування реальної ринкової економіки в Україні передбачають об’єктивні передумови для виникнення принципово нових для України видів і форм контролю за державними фінансами. Однією з таких форм є державний аудит, який здійснюється з метою встановлення законності та оцінки ефективності і доцільності витрачання коштів Державного бюджету України, використання коштів місцевих бюджетів, загальнодержавних цільових, позабюджетних фондів, державного й комунального майна та результативності виконання державних програм. Проведення державного аудиту на макро- і мікроекономічному рівнях потребує зміни підходів і принципів щодо організації, методології та методики здійснення державного фінансового контролю й аудиту в різних сферах економіки.


Метою дисципліни «Державний аудит»  є навчання студентів уміло застосовувати необхідні теоретичні знання з державного аудиту на практиці, кваліфіковано використовувати стандарти, критерії та прийоми аудиту для оцінки ефективності управління державними фінансами, складання аудиторського звіту і надання рекомендацій за результатами аудиту щодо відповідності законодавчим та нормативним вимогам і ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.


Основні завдання дисципліни:

―     засвоєння студентами нормативно-правової бази і необхідних теоретичних основ побудови методології та організації контрольної діяльності у сфері державного аудиту, що здійснюється на різних рівнях управління державними фінансами органами зовнішнього і внутрішнього державного фінансового контролю (Рахунковою палатою України від імені Верховної Ради України і Державною контрольно-ревізійною службою України);

―     дати правильне розуміння основних аспектів організації та методики здійснення державного аудиту щодо різних суб’єктів і об’єктів аудиту державних фінансів;

           ―     набуття практичних навичок для виконання процедур державного аудиту, оволодівши якими майбутній фахівець зможе кваліфіковано здійснювати фінансовий аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та аудит ефективності державних фінансів в умовах ринкової економіки.


Предмет дисципліни охоплює принципи організації та методики державного аудиту, основні напрями проведення аудиторських перевірок законності та ефективності використання державних фінансів на різних рівнях управління.


Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. Дисципліна «Державний аудит» вивчається студентами після опанування ними комплексу базових загальнотеоретичних економічних дисциплін і фахових спеціальних дисциплін циклу підготовки бакалаврів з обліку та аудиту, що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку магістрів за магістерською програмою 8106/5 «Аудит і державний фінансовий контроль». Вивчення дисципліни передбачає попереднє оволодіння студентів знаннями з таких дисциплін, як «Політична економія», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аудит», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансове право», «Господарське законодавство», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Комп’ютерний аудит» та ін..


Після опанування даного курсу студент повинен знати і набути такі вміння та навички:

·    вивчити теоретичні основи державного аудиту та з’ясувати його цілі, завдання та місце в системі державного фінансового контролю;

·    засвоїти нормативно-правову базу щодо методології та організації державного аудиту в Україні та в інших країнах світу;

·    отримати правильне розуміння повноважень і функцій контролюючих органів, що здійснюють державний аудит на різних рівнях управління державними фінансами;

·    засвоїти зміст процесу державного аудиту та набути навички з планування основних завдань аудиторського дослідження щодо різних об’єктів та їх виконання на кожному етапі аудиту;

·    з’ясувати стандарти і критерії для аудиторської оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності;

·    набути вміння щодо застосування основних прийомів і методів для отримання доказів законності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна та ефективності управління державними фінансами;

·    оволодіти навичками щодо обов’язкових елементів документального опису результатів аудиту державних фінансів, систематизації й узагальнення матеріалів аудиторського дослідження, складання аудиторського звіту;

·    уміти об’єктивно оцінювати й аналізувати інформацію, отриману за результатами виконання аудиторських завдань, готувати висновки і рекомендації, представляти звіти за результатами аудиторської перевірки відповідності законодавчим та нормативним вимогам і аудиту ефективності. 

http://www.osvita-servis.com.ua/   -  дипломні роботи, замовити дипломну роботу, диплом MBA, дипломная работа, заказать диплом, заказать дипломную работу, дипломная, дипломная на заказ,  дипломные работы, заказ дипломной 

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ