Реферат, Заказ реферата

 

Шановні студенти!

На нашому  сайті Ви маєте можливість замовити реферат з дисципліни «Державний фінансовий контроль».

Реферати  виконуються  відповідно до методичних рекомендацій Вашого Вузу.

Звідси  - Ви  отримуєте 100 % індивідуальну роботу.

 

 

Становлення ринкових відносин та формування реальної ринкової економіки в Україні передбачають об’єктивні передумови для утворення нової системи контролю за державними фінансами. Організаційні та методологічні зміни, що відбуваються сьогодні в проведенні контролю на макро- і мікроекономічному рівнях, пов’язані, з одного боку, з набуттям ним статусу фінансового контролю незалежної держави, а з іншого боку — зі створенням нового механізму господарювання і реформуванням форм власності. Це потребує зміни підходів і принципів щодо організації, методології та методики здійснення державного фінансового контролю у різних сферах економіки. Вирішальну роль у цьому процесі відіграватиме введення в дію Законів України «Про фінансовий контроль в Україні», «Про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення» та інших нормативних актів.


Метою дисципліни «Державний фінансовий контроль» є вивчення сутності державного фінансового контролю та прикладного змісту його предмета, об’єктів і методу; засвоєння основних аспектів і елементів організації та методики проведення контрольно-ревізійної роботи, прийомів і способів систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації її результатів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю; з’ясування концептуальних основ професійної етики ревізорів та їхніх прав, обов’язків і відповідальності, встановлених чинним законодавством України.


Основні завдання дисципліни:

―    вивчити нормативно-правову базу і теоретичні основи побудови методики таі організації здійснення державного фінансового контролю на різних рівнях управління;

―    з’ясувати правові засади функціонування державного фінансового контролю та вивчити основні функції органів, що його здійснюють в Україні;

―    дати правильне розуміння основних аспектів організації та методики здійснення контрольно-ревізійної роботи щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю;

―    показати можливі напрями застосування набутих теоретичних знань і практичних навичок для виконання контрольних заходів та здійснення процедур ревізії (перевірки) фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій.


Предмет дисципліни охоплює принципи організації та методики державного фінансового контролю, основні напрями проведення контрольно-ревізійної роботи стосовно суб’єктів і об’єктів такого контролю на різних рівнях управління державними фінансами.


Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. Дисципліна «Державний фінансовий контроль» вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами та дисциплінами циклу професійної підготовки бакалаврів з обліку і аудиту. Вивчення дисципліни передбачає попереднє опанування студентами знань з таких дисциплін, як «Політична економія», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аудит», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансове право», «Господарське законодавство», «Інформаційні системи і технології в обліку» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку магістрів зі спеціальності «Облік і аудит підприємницької діяльності».


Після опанування цього курсу студент повинен знати і набути такі вміння та навички:

 

·    сутність державного фінансового контролю, його значення, задачі й тенденції розвитку в умовах становлення ринкових відносин в економіці України;

·    правові та організаційні основи системи державного фінансового контролю;

·    нормативно-правову базу, що регламентує діяльність органів державного фінансового контролю;

·    поняття контрольно-ревізійного процесу та сутність його стадій;

·    організаційно-методичні аспекти проведення контрольних заходів різними суб’єктами державного фінансового контролю стосовно різних об’єктів ревізій (перевірок);

·    уміти планувати контрольно-ревізійну роботу, складати плани та програми проведення контрольних заходів у системі органів державного фінансового контролю;

·    набути вміння щодо застосування методичних прийомів і способів здійснення контрольно-ревізійних дій на різних об’єктах контролю відповідно до затвердженого робочого плану ревізора;

·    набути навички щодо формування робочої документації ревізора, систематизації й узагальнення матеріалів контролю, складання актів ревізій (перевірок);

·    уміти об’єктивно оцінювати й аналізувати інформацію, отриману за результатами проведення контрольних заходів, готувати висновки і пропозиції для прийняття рішень за наслідками контролю, а також контролювати їх виконання при виявленні порушень і зловживань.

 

 

http://www.osvita-servis.com.ua/ -  Реферати, реферати українською, замовити реферат, рефераты, заказать реферат, скачать реферат, реферат на заказ, научные статьи, наукова стаття, рефераты на английском, реферат на английском языке, реферат на немецком языке, эссе,  заказать эссе,  есе

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ