Наукова стаття

 

 

При написанні наукової статті необхідно виходити з наступних вимог.

Наукова стаття повинна мати обмежений об'єм (7-10 сторінок машинописного тексту, формат сторінки - А4, книжкова орієнтація, поля 2,5 см з усіх боків, Times New Roman, колір - чорний, розмір шрифту -14; 1,5 інтервал), посилання в квадратних дужках.

Вимоги включають наступну структуру до тексту наукової статті:

·          Заголовок статті, вказавши Прізвище, Ім'я, По батькові (повністю) автора і назви учбового закладу або наукової організації, в якій виконувалася робота, спеціальність автора.

·          Анотація статті. Описує цілі і задачі проведеного дослідження статті, а також можливості його практичного вживання, що допомагає швидше уловити суть проблеми. (2-3 пропозиції), на українській і англійській мовах.

·          Ключові слова (3-5 слів), на українській  і англійській мовах.

·          Ввідна частина і новизна. Значення досліджуваних наукових фактів в теорії і практиці. В чому нове рішення наукової задачі.

·          Дані про методику дослідження у статті. Власне дослідження, попередні дослідження (по темі статті), статистика і т.п. - використані автором в даній статті. Наявність малюнків, формул і таблиць допускається тільки в тих випадках, якщо описати процес в текстовій формі неможливо.

·          Експериментальна частина, аналіз, узагальнення і роз'яснення власних даних. За об'ємом - займає центральне місце у вашій статті.

·          Висновки і рекомендації. Стаття обов'язково повинна містити в собі відповіді на питання, поставлені ввідною частиною, демонструвати конкретні висновки.

·          Література. Список літератури статті оформляється відповідно до Госту. В тексті посилання нумеруються в квадратних дужках, номер указує на джерело в списку літератури.

В науковій статті рекомендується використовувати не більше 10 літературних джерел.

Вкажіть додаткову інформацію:

- контактний номер телефону;

- поштова адреса;

- ВУЗ, кафедра;

- вчений ступінь, звання;

- науковий керівник;

- місце роботи;

- посада;

- E-mail.

Бажано вказати: кількість наукових публікацій в журналах і збірках (кількість книг, монографій, навчально-методичних допомог) по даному напряму.

До статті варто додати рецензію за підписом професора або керівника Вашої кафедри.

 Загальні принципи побудови наукової статті можуть варіюватися залежно від тематики і особливостей проведеного дослідження.

Оскільки в наукових дослідженнях існує теоретичний і емпіричний рівні знань, розрізняють теоретичні і емпіричні статті.

Теоретичні наукові статті містять в собі результати досліджень, виконаних за допомогою таких методів пізнання, як абстрагування, синтез, аналіз, індукція, дедукція, формалізація, ідеалізація, моделювання. Важливе дл наукової статті значення мають логічні закони і правила.

Наукові статті емпіричного характеру хоча і використовують ряд теоретичних методів, але більше спираються на методи вимірювання, нагляду, експерименту і т.п. В заголовках цієї наукової статі часто вживаються слова «методика», «оцінка», «визначення».

Окрім журналів з переліку ВАК публікація наукових досліджень повинна здійснюватися за допомогою наукових видань і журналів, в збірках конференцій.

 

 

Інформація, необхідна для визначення вартості публікації статі (ВАК журнал, збірка наукової статі):

1. Оформлений текст наукової статті.

2. Рецензія на наукову статтю - не обов'язково, але бажано («внутрішня», за підписом професора або керівника кафедри).

3. Передбачувана дата захисту дисертації. В список опублікованих праць по темі дисертації (в авторефераті) заносяться «вихідні (бібліографічні) дані» опублікованої статті. Розсилка автореферату проходить за 1 місяць до захисту. Тому необхідно за 1 місяць до захисту знати назву номер журналу і номера сторінок. Проте, за домовленістю з порадою, де проходить захист і на підставі довідки з журналу, можна вписати в автореферат (вказати в списку опублікованих робіт) статті, які повинні вийти найближчим часом (приклад: ФІО автора. Назва статті // Назва журналу. - рік. -№ (перелік ВАК), автора - указується об'єм друкарських листів).

Головне, щоб формально офіційна дата виходу номера була не пізніше терміну захисту.

Наукові статті повинні бути надруковані до розсилки автореферату. Проте вимоги дисертаційних порад можуть розрізнятися, тому взнавайте по місцю захисту дисертаційної роботи.

Можливі наукові публікації статей, не тільки в журналах з переліку ВАК, але і в матеріалах (збірках) конференцій і інших друкарських виданнях. Вартість і терміни залежать від наукового напряму.

Бажано при написанні наукової статті не використовувати «вузькі фрагменти» дослідження або дуже поверхнево (загальними фразами) роз'яснювати поставлену проблему, намагаючись охопити всю дисертацію. В журналах переліку ВАК прагніть публікувати емпіричний матеріал (аналіз) наукової статті, положення заключних частин дисертаційного роботи та з наукових статей, де присутні ваші власні дослідження, напрацювання т.п., а не огляд літературних джерел по проблемі дослідження.

 

Основний список  розсилки монографій:

 

      Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

                  (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3)

      Національна парламентська бібліотека України

                  (01001, Київ, вул.М.Грушевського, 1)

      Державна науково-технічна бібліотека України

                  (03680, МПС, Київ, вул. В.Антоновича, 180)

      Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України

                  (79000, Львів, вул. Стефаника, 2)

      Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького

                  (65026, Одеса, вул. Пастера, 13)

      Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка

                  (61003, Харків, провулок  В.Г.Короленка, 18)

      Книжкова палата України

                  (02660, Київ, пр. Ю.Гагаріна, 27)

 

 

Джерело: http://www.osvita-servis.com.ua/ - наукові статті, наукова стаття, научные статьи, научные статьи на заказ, ВАК, ВАК України, журнали ВАК, вимоги до публікацій та фахових виданьНовости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ