Курсова робота

 

 

Курсова робота - цілісне, логічно послідовно побудоване дослідження, самостійно виконане автором. Вона має охоплювати теоретичні і практичні сторони питання вибраної теми.

Курсова робота має таку структуру, яка  включає такі частини: вступ, теоретичну, аналітичну частину, обгрунтування пропозицій, висновки, список використаної літератури, додатки.

Загальний розмір курсової роботи повинен бути в межах 45 сторінок рукописного тексту. Допускається також і подача комп'ютерного тексту (14 шрифт Times New Roman, через півтора інтервали, всі поля 2 см) обсягом 30-35 сторінок. Назва і зміст окремих розділів і питань курсової роботи, а також співвідношення їх розміру визначаються з урахуванням характеру теми роботи. Структура курсової роботи та обсяг її окремих частин може мати такий вигляд:

Вступ, в якому зазначається актуальність та значення вибраної теми, а також ясно і чітко формулюється мета роботи. Обсяг 1-2 стор.

Перший розділ курсової роботи має розкривати основні теоретичні положення теми курсової роботи. Особлива увага тут приділяється новітнім теоретичним розробкам, аналізові різних точок зору економістів з того чи іншого питання, аргументації своєї точки зору. Обсяг - 10-12 стор.

Другий розділ курсової роботи має містити розгляд сучасного стану розвитку процесів, що є об'єктом дослідження і змістовно розкриває тему курсової роботи. Розгляд сучасного стану розвитку процесу об'єкту дослідження включає такі питання:

           динаміка і структура прояву досліджуваних процесів, визначення основних тенденцій зрушень, оцінка змін.

           виявлення чинників, які зумовлюють основні зміни і їх наслідок.

    виявлення резервів розвитку.

Обсяг 10-13 стор.

Третій розділ курсової роботи включає розробку і обґрунтування пропозицій і рекомендацій по вдосконаленню і розвитку фінансово-економічних процесів, охоплених сферою теми курсової роботи.

Це питання є логічним завершенням матеріалів другого питання. Його обсяг 8-10 сторінок.

Висновки. Це заключна частина курсової роботи, яка є коротким підсумком всієї виконаної роботи, суть якої повинна бути зрозумілою без читання всього тексту та стислий виклад обґрунтованих пропозицій для подальшого вдосконалення і розвитку досліджуваних процесів. Обсяг 1 сторінка.

Список літератури. Має містити список фактично використаних літературних джерел які подаються за алфавітом. Як правило, їх має бути достатньо для вирішення завдань, тобто в межах 20-25 найменувань вітчизняних та зарубіжних авторів. В списку наводять прізвища та ініціали авторів, назву роботи, видавництво та рік видання відповідно до вимог. Причому в першу чергу до списку записують законодавчі та інструктивні матеріали незалежно від їх назви за алфавітом. Приклад оформлення списку літературних джерел наведений у списку літератури до написання курсової роботи.

Додатки. В додатках наводяться допоміжні матеріали (додаткові розрахунки, громіздкі таблиці) з метою скорочення загального обсягу роботи. В тексті курсової роботи роблять посилання на додатки за порядком їх використання.

Текст курсової роботи потрібно викладати стисло, не перевантажувати описанням загальновідомих методичних положень, інструкцій, виключати повторення і відхилення від основної теми.

 

Зразок плану

Тема: Аналіз і управління грошовими потоками підприємства (на прикладі ЗАТ „Національні інвестиції")

Вступ

1.   Теоретичні основи управління грошовими потоками
підприємства

1.1.  Економічна сутність грошових потоків і їх класифікація

1.2.  Звіт про рух грошових коштів як джерело інформації про грошові потоки підприємства

1.3.  Прямий та непрямий методи розрахунку грошових потоків

2.   Аналіз грошових потоків ЗАТ „Національні інвестиції"

2.1.  Експрес-аналіз фінансового стану ЗАТ „Національні інвестиції"

2.2.  Розрахунок та оцінка тривалості фінансового циклу підприємства

2.3.  Оцінка якості управління підприємством на основі даних про його грошові потоки

3.   Шляхи підвищення ефективності управління грошовими
потоками підприємства

3.1.     Обгрунтування ефективності планування грошових потоків на підприємстві.

3.2.     Проведення політики оптимального забезпечення грошовими коштами поточної господарської діяльності.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Завершена курсова робота подається керівникові не пізніше, ніж за два тижні до захисту. Науковий керівник, який перевіряє виконану курсову роботу визначає попередню оцінку. Робота, яка заслуговує попередньої позитивної оцінки, допускається до захисту. Звичайно, курсова робота після її перевірки повертається студенту як мінімум за три дні до її захисту. Це робиться для того, щоб надати відповідний час для підготовки до захисту.

Важливо практикувати різноманітні форми захисту курсових робіт. Найбільш поширеним є захист перед спеціально створеною на кафедрі комісією, до якої входить науковий керівник, в присутності студентів групи.

У ході короткої доповіді (5-10 хвилин) треба обгрунтувати тему дослідження, його цілі і практичне значення, розкрити зміст теми з викладенням своєї особистої точки зору до порушених питань. Захист курсової роботи передбачає і відповіді на питання, поставлені в усній формі присутніми викладачами і студентами.

Результати захисту  суттєво впливають на остаточну оцінку курсової роботи. Якщо студент сумлінно підготувався до захисту, дав вичерпні відповіді на запитання, що надійшли або містяться в рецензії, остаточна оцінка курсової роботи може бути підвищена у порівнянні з попередньою. Відповідно можлива і протилежна ситуація.

 

 

Джерело: http://www.osvita-servis.com.ua/  - курсова робота, замовити курсову роботу, курсові роботи, курсові роботи на замовлення, курсовая работа, курсовая на заказ, заказать курсовую, заказ курсовых, заказать курсовую работу, курсовые работы на заказ

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ