Реферат (есе)

 

Есе (фр. essai «спроба, проба, нарис», від лат. exagium «зважування») — літературний  жанр прозового твору невели¬кого обсягу й вільної композиції.

Есе виражає індивідуальні враження й міркування автора з конкретного приводу або предмета й не претендує на вичерпне трактування. Відносно обсягу й функції межує, з одного боку, з науковою статтею й літературним нарисом (з яким есе нерідко плутають), з іншого боку — з філософським трактатом. Есеїстичному  стилю властиві образність, рухливість асоціацій, нерідко антитиповість  мислення, орієнтування на інтимну відвертість і розмовну інтонацію. Деякими теоретиками  розглядається як четвертий, поряд з епосом, лірикою і драмою, рід художньої літератури.

По мовній побудові есе - це динамічне чергування полемічних висловів, питань, установка на розмовну інтонацію і лексику.

Есе як жанр твору активно вторгається в життя студента. Есе пропонується як кваліфікаційна робота, причому не тільки там, де наочна область - література і російська мова, але і історія, іноземні мови. Для грамотного, цікавого есе необхідне дотримання деяких правил і рекомендацій.

На першому плані есе - особа автора, його думки, відчуття, відношення до світу. Це головна установка твору. Проте треба пам'ятати, що, не дивлячись на свободу творчості, писати в жанрі есе зовсім не легко, оскільки треба знайти оригінальну ідею (навіть на традиційному матеріалі), нестандартний погляд на яку-небудь проблему.

Образність, парадоксальність, афористичність - ось основні відмінні риси стилю есе. Для передачі особового сприйняття, освоєння миру автор есе підбирає аналогії; привертає численні приклади; проводить паралелі; використовує всілякі асоціації.

Для есе характерне використовування численних засобів художньої виразності (метафори, алегоричні і притчевые образи, символи, порівняння)

Специфіку жанру есе виражають наступні риси:

1. Заголовок есе не знаходиться в прямій залежності від теми: окрім віддзеркалення змісту роботи він може бути відправною крапкою в роздумах автора, виражати відношення частини і цілого.

2. Вільна композиція есе підлегла своїй внутрішній логіці, а основну думку есе слід шукати в "строкатому мереживі" роздумів автора. Проблема буде розглянута з різних сторін.

3. Якщо в творі на літературну тему повинне переважати раціональне поєднання аналізу художнього твору з власними міркуваннями, то в есе - яскраво виражена авторська позиція.

4. Якщо в традиційному творі вітаються індивідуальні особливості стилю і мови автора творів, то в есе індивідуальний авторський стиль - вимога жанру.

Аналізуючи закордонний і вітчизняний досвід застосування есе, можна говорити про імовірні чотири форми використання його, а саме:

1) есе — самостійна творча робота із запропонованої викладачем теми або переліку тем для самостійного вибору студентами (виконується як домашня, позааудиторна робота);

2) есе — 30-хвилинна контрольна (або самостійна) робота з вивченого навчального матеріалу та в межах аудиторних умов;

3) есе — 10—15-хвилинний вільний твір для закріплення й опрацювання нового матеріалу (звичайно, пишеться наприкінці заняття або наприкінці етапу заняття, в умовах аудиторної діяльності);

4) есе — 5-10-хвилинний вільний твір з метою підведення підсумків аудиторного заняття й фіксування сформованих на занятті  думок і висновків по темі (найчастіше дається завдання написати, що студенти довідалися по новій темі, або сформувати одне питання, на яке вони так і не отримали відповіді).

Вимоги до написання реферату-есе та його оформлення

1. Структура доповіді:

- вступ постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з

- останніми дослідженнями і публікаціями;

- постановка задачі (формулювання цілей і методів дослідження теми, яка розглядається);

- результати (викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

- висновки (наукова новизна; теоретичне і практичне значення дослідження);

- література (список використаних джерел (не менше 6 джерел), на які є посилання у тексті).

2. Рекомендований обсяг доповіді – 15 - 20 сторінок формату А4.

 

Приклади тем есе:

 

1.         Зовнішня заборгованість України та динаміка розвитку

2.         Стратегічні альянси як сучасні моделі бізнесу

3.         Інвестиційна діяльність акціонерних товариств

4.         Формування крос-культурних ділових стосунків

5.         Міжнародний бізнес: його види і суть

6.         Стан та шляхи розв’язання проблем зовнішньої заборгованості України

7.         Національні інтереси України  в контексті майбутнього геополітичного контуру

8.         ТНК як суб'єкти міжнародного інвестування

9.         …………..

 

 

 

Джерело: http://www.osvita-servis.com.ua/ -  Реферати, реферати українською, замовити реферат, рефераты, заказать реферат, скачать реферат, реферат на заказ, рефераты на английском, реферат на английском языке, реферат на немецком языке, эссе,  заказать эссе,  есеНовости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ