Предмет
Вид работы

Тема: Гарантії законності правопорядку

Предмет:Теорія вчень про державу і право
Вид роботи:контрольна
Об’єм роботи:16 стр.
Ціна:35 грн.

Зміст

1. Гарантії   законності  правопорядку…………………………………………….…...3

2. Задача…………………………………………………………………………………...12

Список використаної літератури………………………………………………………..16

 

1. Гарантії   законності  правопорядку.

Для того щоб забезпечити режим демократичної законності, держава мусить забезпечити підґрунтя для цього, інакше кажучи, надати певні гарантії. Термін "гарантія" запозичений із французької мови. Гарантія (garantie) - означає поруку, забезпечення, умову, що забезпечує що-небудь [7,с.372]. Гарантувати - значить певним чином забезпечувати, захищати, охороняти, зробити реальним. Тому, говорячи про гарантії законності, мова повинна йти про ті умови, засоби, способи і механізми, які забезпечують реальність режиму законності.

Проте одним словом цього поняття не розкрити. Воно має різні відтінки в політичній, економічній, ідеологічній, правовій літературі [5]. Відповідно до цього гарантії підрозділяються на політичні, економічні, ідеологічні та правові. У вітчизняному та зарубіжному законодавствах часто згадується про гарантії, що є свідченням того, що поняття “гарантія” набуло міжнародного значення. І в цьому немає нічого дивного, адже в основі гарантії лежить забезпечувальна функція в широкому розумінні цього слова. ………………………………………………

 

2. Задача

Колектив госпрозрахункового підрозділу фірми «Світанок» звернувся до керівника банку з клопотанням  про відкриття рахунку для виплати заробітної  плати працівникам цього підрозділу. Чи законні  вимоги колективу підрозділу? Яким нормативним актом передбачені  вимоги щодо змісту статуту підприємства?   Яке значення має  статут підприємства?...............................................

 

Список використаної літератури

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.— 1996.—       № 30.— ст. 141.

Господарський кодекс України       N 436-IV  від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144.

Цивільний кодекс України N 435-IV від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356

Загальна теорія держави та права: [Підручник для студентів юр. спеціальностей вищих навч. закладів] / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін.; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина.- Харків: Право, 2002. – 432 с.

Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підручник. – К.: Кондор, 2002. – 353 с.

Околіта С.В. Законність та справедливість як принципи державного управління // Вісник УАДУ. - 1998. - №4 - с. 185-194.

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000.-      1018 с.

Теорія держави та права: Посіб. для підготов. до іспитів/ С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 176 с.

Юридичний словник-довідник / НАН України; Інститут держави і права / Ю.С. Шемшученко (ред.). — К. : Femina, 1996. — 696с. On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ