Предмет
Вид работы

Тема: Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

Предмет:Аграрне право
Вид роботи:контрольна
Об’єм роботи:12 стр.
Ціна:25 грн

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3

1. Правовий статус земель сільськогосподарського  призначення………………………...4

2.  Права і обов’язки землекористувачів щодо використання, відтворення і

     охорони    земель с/г призначення………………………………………………………..5

3. Земельні правопорушення, як підстави адміністративної відповідальності…………...7

4.  Земельні правопорушення, як підстави цивільної відповідальності…………………...9

5. Земельні правопорушення, як підстави кримінальної відповідальності……………....10

Висновки…………………………………………………………………………11

Список літератури………………………………………………………………12

 

 

 

Вступ

 

Право природокористування по видах природних об'єктів підрозділяється: право землекористування, право надрокористування, право водокористування, право лісокористування і т.д. По ознаці цільового призначення землекористування в законодавстві розподіляється: значення для с/г потреб, для потреб містобудування, для потреб промисловості, транспорту, зв'язку і оборони, для природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних потреб і т.д.

Землі с/г призначенняземлі, надані для потреб с/г або призначені для цих цілей.

Землі, придатні для потреб с/г, повинні надаватися насамперед для с/г цілей.

          Право землекористування розглядається в трьох аспектах: як правовий інститут - сукупність норм, регулюючих має рацію і обов'язку землекористувачів і інших осіб; як правовідношення, в якому реалізується суб'єктивне право; як суб'єктивне право, що належить конкретному суб'єкту. Можлива поведінка особи в рамках земельного законодавства по витяганню корисних властивостей і якостей із землі з метою реалізації своїх матеріальних, екологічних і інших інтересів визначається його суб'єктивним правом землекористування.

Право землекористування - є однією з основних форм, що забезпечують можливість реалізації інтересів окремих громадян, їх колективів, юридичних осіб і держави.

Право землекористування - правомочність конкретного суб'єкта на володіння і користування наданим йому певною земельною ділянкою. Якщо розглядати право землекористування як право володіння і користування то воно співпадає з правомочністю власника землі і Земельний Кодекс підтверджує ст. 39, 40 близькість змісту прав і обов'язків власників землі і землекористувачів.

У роботі будуть розглянуті деякі види відповідальності за порушення земельного законодавства.

 

Висновки

 

Підставою виникнення, зміни чи припинення земельних правовідносин є юридично значимі обставини, з якими пов’язується виникнення право на землю (власності, постійного чи тимчасового користування), на цільове використання земельної ділянки, відповідальності за конкретні порушення земельного законодавства.

Поведінка людини у сфері земельних правовідносин проявляється у діях чи бездіяльності громадян, посадових осіб, юридичних осіб, органів державної влади і місцевого самоврядування.) Правоприпиняючим фактом на землекористування, що приводить до припинення земельних правовідносин, є   рішення суду про припинення права власності в разі нераціонального використання земельної  ділянки.

        Важливою особливістю аграрного права України є наявність кодифікованого систематизуючого законодавчого акта – Земельного кодексу України, головним завданням якого є встановлення принципових положень правового регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення земельних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на земельний фонд і т. і.

         Нормативно-правові акти як джерела аграрного права знаходяться в суворій ієрархічній послідовності: 1) в залежності від питомої ваги земельно-правових норм у нормативно правових актах: - спеціалізовані, де переважна більшість прав норм спрямована на регулювання земельних відносин (ЗКУ, ЗУ “Про оренду землі”…); - інші, що регулюють інші суспільні відносини (господарські, екологічні, адміністративні), але містять правові норми, щодо регулювання певних земельних відносин (ЗУ “Про селянське (фермерське) господарство”…) 2) акти органів: - законодавчої; - виконавчої влади; - місцевого самоврядування і т. і.

 

Список літератури

 

1.      Конституція України.

2.      Земельний кодекс України. 25 жовтня 2001 р. – Відомості Верховної Ради України, (ВВР), 2002, № 3-4, ст.. 27)

3.      Аграрне законодавство України. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 5, 1996 / Відп. ред.. В.В. Янчук. – К.: Юрінком Інтер, 1997

4.      Аграрне право України. – підручник. – за редакцією академіка АПН, проф. В.З.Янчука.

  On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ