ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій тощо.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Спеціалісти ознайомлені з програмами таких напрямків як:

 

Гроші та кредит

Банківська справа

Ринок фінансових послуг

Фінансовий ринок

Фінанси підприємств

Тенденції розвитку міжнародної економіки

Фінансові і монетарні аспекти розвитку міжнародної економіки

Міжнародний маркетинг як теорія і практика діяльності підприємства на зовнішніх ринках

Проблеми функціонування суб’єктів господарської діяльності на міжнародних  ринках

Теорія фінансів

Фінанси підприємств

підприємства

Мікроекономіка

Економіка  підприємства

Організація виробництва

Маркетинг

Менеджмент

Економічна теорія

Історія економічних учень

Операційний менеджмент

Організація та управління інвестиціями

Організація та управління інноваціями

Основи науково-технічної та інноваційної політики

Стратегічне управління

Теорія бухгалтерського обліку

Фінансовий облік

Управлінський облік

Економічний аналіз

Фінансовий контроль

Аудит

Дослідження операцій в економіці та системи підтримки прийняття рішень

Економетрика та прогнозування соціально-економічних процесів

Економічна кібернетика

Інформацiйні системи і технологiї в економіці. Системи обробки економічної інформації

Економетрика та прогнозування соціально-економічних процесів

Вступ до перекладознавства

Особливості перекладу

 

Окрім цього виконуємо роботи для таких кафедр:

 

Для кафедри Аудиту

 

«Аудит»

«Інформаційні системи та технології обліку»

«Судово-бухгалтерська експертиза»

«Внутрішньо-господарський контроль»

«Державний фінансовий контроль»

«Державний аудит»

«Організація і методика аудиту»

«Внутрішній аудит»

«Міжнародні стандарти аудиту»

«Організація і методика аудиту в банках»

«Управлінські інформаційні системи» (в підприємницькій діяльності)

«Управлінські інформаційні системи» (в аудиті і ДФК)

«Комп’ютерний аудит»

 

Для кафедри Менеджменту

 

«Антикризове управління підприємством»

«Інноваційний менеджмент»

«Менеджмент»

«Операційний менеджмент»

«Організація управління промисловим підприємством»

«Основи наукових досліджень»

«Правове регулювання корпоративних відносин»

«Природознавство та економіка»

«Системи промислових технологій»

«Управління конкурентоспроможністю підприємства»

«Управління якістю»

 

Для кафедри Статистики

 

"Статистика" "

"Фінансова статистика"

"Соціальна та демографічна статистика "

"Демографія"

"Статистичне моделювання та прогнозування"

"Банківська статистика"

"Економічна статистика"

"Статистика ринку праці"

"Статистика праці"

"Статистика державних фінансів"

"Статистика ринку товарів та послуг" 

"Статистика ринків"

"Правова статистика"

"Статистика сільського господарства"

"Історія статистики"

"Статистика в системі економічних наук"

"Методологія та організація статистики"

 

Для кафедри Міжнародного та Європейського права

 

«Міжнародне право»

«Міжнародне економічне право»

«Право Європейського Союзу»

«Міжнародне комерційне право»

«Міжнародне приватне право»

«Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності»

 

Для кафедри економіки агропромислових формувань

 

«Міжнародне торгове право»

«Система міжнародних організацій»

«Договори в міжнародному праві»

«Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими

нормами»

«Міжнародне інвестиційне право»

«Міжнародне митне право»

«Контрактне право Європейського Союзу»

"Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва"

"Організація виробництва"

"Основи наукових досліджень"

"Менеджмент агропромислових формувань"

"Стратегія підприємства "

"Економіка виробництва та переробки сільськогосподарської продукції "

"Бізнес-планування"

"Економіка і організація агропромислових формувань"

"Організація і стимулювання праці"

"Інфраструктура аграрного ринку"

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва "

"Концепція сучасного природознавства"

"Системи технологій "

"Економіка підприємств"

"Економіка і організація АПК"

"Маркетинг"

"Біржова діяльність в АПК"

"Кількісний аналіз та моделювання аграрних ризиків"

"Проектний аналіз"

"Основи аграрного розвитку і політики"

"Внутрішньо економічний механізм на підприємстві"

"Потенціал і розвиток підприємства"

"Економка та організація інноваційної діяльності"

"Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків "

 

Для кафедри управління персоналом

 

"Діловодство з використанням ПК"

"Ергономіка"

"Основи охорони праці"

"Економіка праці й СТВ"

"Державне регулювання зайнятості"

"Управління трудовим потенціалом"

"Організація праці"

"Нормування праці"

"Організаційна поведінка"

"Управління персоналом"

"Ринок праці"

"Фізіологія і психологія праці"

"Управління конфліктами"

"Конфліктологія"

"Основи наукових досліджень"

"Управління виробничими групами"

"Мотивація персоналу "

 

Для кафедри іноземних мов

 

"Іноземна мова за професійним спрямуванням",

"Ділова іноземна мова"

 

Для кафедри теорії та історії держави і права

 

"Правознавство"

"Теорія держави і права"

"Історія держави і права України"

"Історія держави і права зарубіжних країн"

"Університетська освіта та юридична деонтологія"

"Нормотворча діяльність"

Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ