Предмет
Вид работы

Перечень работ по предмету

Менеджмент

Тема Тип работы
1 Раціональна позикова політика курсова
2 Раціональна позикова політика підприємства курсова
3 Розробка та реалізація стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства дипломна
4 Розробка та реалізація стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства ЗАТ Київмлин дипломна
5 Роль менеджменту для успішного бізнесу контрольна
6 Роль і місце менеджера в процесі управління сучасним підприємством курсова
7 Роль та сутність стратегічного планування курсова
8 Регулювання зовнішньої торгівл АПК дипломна
9 Регулювання зовнішньої торгівлі в АПК дипломна
10 Регулювання зовнішньої торгівлі в АПК дипломна
11 Рекламний Менеджмент контрольна
12 Рекламна діяльність підприємства контрольна
13 Решітка менеджменту контрольна
14 Шість функцій грошових одиниць, їх економічний зміст та сфери застосування курсова
15 За якими ознаками визначається структура фінансового ринку контрольна
16 Задача планування для двох верстатів (задача Джонсона) контрольна
17 Застосування програмного курсу Platinum SQL у процесі АРМ контрольна
18 Значення переговорів в діяльності менеджера контрольна
19 Значення переговорів в діяльності менеджера контрольна
20 Зовнішнє середовище організації поняття, елементи, характеристики, методи аналізу курсова
21 Ситуаційні підхід, фактори, аналіз контрольна
22 Ситуації, (варіант 8) контрольна
23 Ситуації, варіант №8 (5 ситуацій) контрольна
24 Системи підтримки прийняття управлінських рішень контрольна
25 Спеціальні економічні зони контрольна
26 Самопізнання контрольна
27 Соціальні технології в менеджменті контрольна
28 Стимулювання і контроль на підприємстві. Покращення роботи підрозділів курсова
29 Страхування вкладів фізичних осіб курсова
30 Стратегія Техноскарб контрольна
31 Стратегія розвитку для меблевого підприємства курсова
32 Стратегічне планування діяльності (ВАТ Укртелеком) дипломна
33 Стратегічне управління та конкурентоспроможність підприємства дипломна
34 Сутність менеджменту функціональних груп та його місце в управлінні витратами контрольна
35 Сутність, порядок формування та регулювання комерційних зв’язків контрольна
36 Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту контрольна
37 Сучасні концепції саморозвитку особистості контрольна
38 Суспільний характер управління контрольна
39 Болонський процес контрольна
40 Безпека та конфіденційність в Інтернет контрольна
41 Виды эффекта и методы оценки экономической эффективности инновационных проектов контрольна
42 Визначення агресивності стратегії фірми контрольна
43 Виробнича потужність операційної системи контрольна
44 Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність вітчизняних організацій курсова
45 Вплив офшорного бізнесу на формування тіньового сектору економіки дипломна
46 Вплив системи оподаткування підприємств на їх фінансово-господарську діяльність контрольна
47 Впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції контрольна
48 Властивості інновацій і форми інноваційних процесів контрольна
49 Внешнеэкономическая деятельность контрольна
50 Внутрішнє і зовнішнє середовище організації, їхні складові та взаємодія між ними курсова
51 Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних курсова
52 Выполнение стратегии контрольна
53 Лізинг у міжнародній комерційній діяльності дипломна
54 Людина та її кар'єра контрольна
55 Дослідження основних причин організаційних змін на вітчизняному підприємстві та обґрунтування змісту основних етапів їх проведення курсова
56 Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні та його вплив на ЗЕД підприємства дипломна
57 Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні та його вплив на ЗЕД підприємства дипломна
58 Державне регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України дипломна
59 Діагностика фінансового стану підприємства контрольна
60 Дії менеджера в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень контрольна
61 Інноваційний процес контрольна
62 Інноваційний процес сутність, поняття, характеристика курсова
63 Інноваційні стратегії контрольна
64 Інвестиційні проекти класифікація, сутність, методи ефективності курсова
65 Інформація та вимірювання ентропії контрольна
66 Історія розвитку теорії та практики організації праці менеджера контрольна
67 Ентропія контрольна
68 Еволюція розвитку менеджменту курсова
69 Екологічна сетрифікація відповідно до міжнародних норм контрольна
70 Економічна ефективність інвестицій контрольна
71 Етика, менеджмент і бізнес курсова
72 Ефективність управлінської діяльності i шляхи ïï формування контрольна
73 Централізований та децентралізований підходи до розвитку державної служби контрольна
74 Цінова політика туристичного підприємства дипломна
75 Фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства контрольна
76 Формування мотиваційної політики у менеджменті закладів дипломна
77 Формування корпоративного духу в організації курсова
78 Формування фінансових ресурсів в регіонах (м. Київ) контрольна
79 Формування стратегії розвитку малого підприємства дипломна
80 Фінансовий менеджмент в банку контрольна
81 Таможенный тариф на импорт контрольна
82 Тактика управління установою галузі охорони здоров’я в сучасних умовах курсова
83 Теоретичні основи здійснення ЗЕД контрольна
84 Удосконалення системи управління промисловим підприємством курсова
85 Удосконалення системи управління промисловим підприємством курсова
86 Управління державним підприємством курсова
87 Управління діловою кар'єрою менеджера освітньої сфери дипломна
88 Управління процесами організаційних змін на підприємстві курсова
89 Управління процесом проектування операційної системи контрольна
90 Управління життєвим циклом інновацій курсова
91 Управління вищою освітою у Франції контрольна
92 Управління конкурентною спроможністю підприємства в галузі здоров'я (стоматклініка) дипломна
93 Управління конкурентною спроможністю підприємства установи галузі охорони здоров'я дипломна
94 Управління конфліктами у колективі ЖКГ курсова
95 Управління інноваційиними проектами курсова
96 Управління фармацевтичним підприємством Біокон дипломна
97 Управління якістю продукції підприємства контрольна
98 Управлінські моделі контрольна
99 Успішна карєра в сучасному світі контрольна
100 Характеристика новітніх комунікаційних технологій (партизанський маркетинг, вірусній маркетинг) контрольна
101 Адміністративний менеджмент курсова
102 Адміністративні організації курсова
103 Науково-дослідні роботи (НДДКР) контрольна
104 Аналіз організаційних процесів та організаційної культури на підприємстві дипломна
105 Аналіз ринку нерухомості у м. Києві дипломна
106 Анкетування менеджерів-стратегів контрольна
107 Моніторинг і регулювання ринку соняшникової олії в умовах глобалізації світової економіки дипломна
108 Менеджмент КМК контрольна
109 Менеджмент КМК контрольна
110 Менеджмент Росинка контрольна
111 Менеджмент ЗАТ Оболонь контрольна
112 Менеджмент персоналу контрольна
113 Менеджмент продуктивності контрольна
114 Менеджмент ВАТ Укркомплексбуд контрольна
115 Менеджмент ДАХК Артем контрольна
116 Менеджмент ТОВ Компанія Сервіс контрольна
117 Менеджмент финансово-кредитной системы Франции дипломна
118 Менеджмент у малому бізнесі і некомерційних організаціях курсова
119 Менеджмент у малому бізнесі і некомерційних організаціях курсова
120 Мета і завдання створення запасів. Види виробничих запасів. контрольна
121 Методи та критерії оцінки ризикованості інвестиційного проекту контрольна
122 Класифікація підприємств як об'єктів інвестиційного контрольна
123 Класифікація моделей прийняття управлінських рішень контрольна
124 Класифікація інвестицій. Чинники впливу на об’єкт інвестиці контрольна
125 Класифікація інвесторів контрольна
126 Конкурентноспроможність персоналу та шляхи її підвищення дипломна
127 Конкурентоспроможність диплом дипломна
128 Конкурентоспроможність персоналу дипломна
129 Конкурентоспроможність персоналу поняття, чинники, що впливають на рівень, підходи до оцінювання контрольна
130 Конкурентоспроможність підприємства дипломна
131 Конфлікти та їх вирішення в межах корпорації контрольна
132 Концепція п'яти сил конкуренції М. Портера контрольна
133 Комунікації та їх види в організації курсова
134 Комунікації та їх види в організації (№2) курсова
135 Корпоративний імідж банківської установи дипломна
136 Корпоративний імідж банківської установи дипломна
137 Пдтримка малого бізнесу дипломна
138 План по праці і заробітній платі включає такі показники контрольна
139 Поняття та аналіз складових моделі менеджера контрольна
140 Порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці вітчизняного управління курсова
141 Построение инструментальных компьютерных средств для поддержки решения задач информационного менеджмента (ИК ПИМ) дипломна
142 Підбір персоналу. Мотивація та стимулювання. Оцінювання контрольна
143 Принципи, яким має відповідати АРМ контрольна
144 Прийняття управлінських рішень на підприємстві ЖКГ курсова
145 Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень дипломна
146 Проблеми забезпеченості достатньої збалансованості між основним виробництвом та виробничою інфраструктурою підприємства контрольна
147 Проблеми мотивації працівників на підприємствах України контрольна
148 Проектування організаційних структур принципи та технологія контрольна
149 Проектування організаційних структур принципи та технологія контрольна
150 Психологічні аспекти індивідуальної кар'єри контрольна
151 Обрання цільових споживачів, управління стосунками та формування лояльності курсова
152 Оцінка конкурентних позицій підприємства в галузі контрольна
153 Оцінка конкурентних позицій підприємства в галузі контрольна
154 Оцінка ефективності роботи служби управління персоналом курсова
155 Оцінка ефективності роботи служби управління персоналом курсова
156 Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень курсова
157 Організаційна культура як інструмент управління курсова
158 Організаційна структура підприємства курсова
159 Організація праці менеджера контрольна
160 Організація, як відкрита система курсова
161 Основні принципи менеджменту вищого навчального закладу контрольна
162 Основні напрямки стратегічних змін курсова
163 Основные понятия стратегического менеджмента контрольна


 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ