Слова i словосполучення німецької наукової та технічної літератури, що являють собою труднощі при перекладі

 

У  статті порушено проблему перекладу псевдопростих слів та словосполучень у німецькій науковій та технічній літературі.

При навчанні   розумінню та перекладу німецької наукової та технічної літератури студенти часто зустрічають у текстах "прості" (легкі) та "складні" (тяжкі) слова і словосполучення. Простота чи складність таких слів та словосполучень визначається легкістю або складністю їх запам’ятовувань і можливістю їх безпомилкового пізнавання в контексті. Ці слова легко перекладаються, а значення "складних слів" відшукуються у словнику.

Однак існує ще третя група слів. Це псевдопрості слова, тобто слова-"обманщики". Вони здаються студентам простими і навіть знайомими й перекладаються ними впевнено, але неправильно. Справа в тому, що студенти часто запам’ятовують нові слова і словосполучення шляхом порівняння з тим, що вони уже знають, встановлюючи при цьому подібність і відмінності  між знайомими словами і словосполученнями та тими словами, які треба вивчити.

Як відомо, значна частина лексичного і граматичного матеріалу засвоюється та закріплюється на основі використання принципу аналогії, системності, при широкому узагальненні схожих явищ і дій. Так, для засвоєння системи відмінювання німецьких слабких дієслів нема необхідності у вивченні відмінювання кожного дієслова зокрема. Достатньо вивчити два, три дієслова та виробити навички користуватися ними .

Для засвоєння основного значення префікса un-, що відповідає в рідній мові префіксу "не-", "без-" достатньо дати декілька прикладів з їх перекладом, а потім виконати невелику вправу з аналогічними словами, закріплюючи тим самим основні значення префікса: unaufmerksam – неуважний, неуважно; unaufhцrlich – безперервний, безперервно.

Однак дія аналогії при вивченні іноземної мови має свої обмеження. Саме цих обмежень студенти спочатку не помічають. Складні іменники, наприклад, перекладаються звичайно достатньо  впевнено і правильно на основі знань слів, з яких вони складаються:

Anfangszustand – початковий стан;  Ьbergangsphase – перехідна фаза.

Звикаючи до такого способу перекладу складних іменників, студенти намагаються таким чином перекладати й ті іменники, переклад яких відхиляється від цього правила.

Zeitraum перекладають як "простір часу" чи "часовий простір". Правильний переклад – "період".

Grundlage – перекладають як "основне положення". Правильний переклад – "основа".

Reihenfolge – не послідовність рядів (серій), а просто – "послідовність".

Таких іменників, що виходять за рамки сфери дії аналогії, в німецькій науковій і технічній літературі немало. Їх треба закріплювати у процесі навчання.

Іноді студенти не звертають належної уваги на графічне зображення слова, що призводить до неправильного перекладу. Ці слова можуть належати до будь-якої частини мови:

1. Іменники:

Mitte – середина, центр,  Mittel – засіб, пласт, центральний, середній;

Zinn – олово,  Zink – цинк;  Qualitдt – якість,  Quantitдt – кількість.

2. Дієслова та їх основні форми:

bitten um A.- просити,  bieten – пропонувати, гарантувати, давати, обіцяти;

 scheiden – розділяти, відділятись,   schneiden – різати, розрізати, пересікати;

fordern – вимагати,  fцrdern – сприяти, стимулювати;

kennen  каnntegekannt – знати;  kцnnenkonntegekonnt – могти;

fehlen – fehlte – gefehlt – бути відсутнім;  fallen – fiel – gefallen – падати.

3. Інші  частини мови:

Wieder – прислівник із значенням "знову", wider – прийменник із значенням "проти".

Змішування графічного зображення різних слів може відбуватися й у випадку зміни їх форм (при відмінюванні іменника чи дієслова  і т.д.) , наприклад:  viel – багато, fiel – упав, падав, випав, fдllt – падає;  fehlt – відсутній.

Змішування різних слів спостерігається особливо на перших етапах перекладу. Кращим способом позбавитися від таких помилок є фіксація уваги на відмінностях у написанні, функціях та значенні слів.

Певні труднощі викликає переклад псевдопростих словосполучень. До них належать фразеологічні звороти, дослівний переклад яких призводить до непорозумінь, наприклад:  in erster Linie – в першу чергу, перш за все, а не "в першу лінію";  in der Lage sein – могти, бути в змозі, а не "бути в положенні";    Stellung nehmen zu – висловлювати (виражати) думку (відношення) з приводу чогось, а не "брати положення (позицію)";  unter anderеm – між іншим, а не "серед інших" чи "під іншими".

До псевдопростих слів належать і багатозначні слова. Тут треба прочитувати всю словникову статтю, щоб підібрати правильне значення слова, інакше це призведе до нерозуміння тексту. Ніхто не буде сумніватися, що слово  Aufgabe означає "задача",  але рідко кому із студентів відомо, що це слово має також значення "відмова від чогось". Також дієслово "eingehen", яке означає не лише "входити", а з прийменником auf  (eingehen auf  Akk), має значення "детально стосуватися чогось".

Труднощі викликає також переклад таких багатофункціональних і разом з тим багатозначних слів, як  als, zu, da, damit  та багатьох інших їм подібних, засвоєння яких необхідне  через їх часте вживання.

До числа псевдопростих слів належать мнимі друзі перекладача. В українській мові є іншомовні слова, за формою та звучанням подібні до німецьких слів іншомовного походження. Правда,  вони мають зовсім інше значення, наприклад:  Plast – пластмаса, а не "пласт"; Produktion – виробництво, а не "продукція".

Отже, завдання викладача постійно звертати увагу студентів на переклад таких псевдопростих слів та словосполучень з тим, щоб уникати подібних помилок при перекладі .   

 

Матеріал надійшов до редакції 1.04.2004 р.

Список використаної літератури

1.        Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1988 . – С. 165.

2.        Методика викладання іноземних мов у вищій школі. / За ред. Жлуктенко Ю.О. – К.: Вища школа. – 1971.– С. 132.

3.        Домашнев А.И., Вазбуцкая К.Г. Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе. – М.: Просвещение. – 1983. – С. 110.

 

 

Джерело:  Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка// http://www.nbuv.gov.ua/

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ