Р О З Д І Л И

1. Англійська ділова мова 

1. Гринько О. В. Англійська ділова мова. Практикум International Business: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: МАУП, 2003. -216 с.

2. Хоменко Н. С. Англійська мова для юристів. Навч. посіб. з англ. мови для суд. юрид. фак. - К.: МАУП, 2003. - 120 с.

3. Кіреєнко К. В.  English for Tourism: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Катерина Володимирівна Кіреєнко; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 174 с. – англ. мовою.

2. Антикризова діяльність

1. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009 — 568 с.

2. Білоконь, Т. М. Санація підприємств: організаційно-економічний механізм :/ Т. М. Білоконь, Л. М. Несен. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с.

3. Банківська справа

1.  Фінансовий облік в банках

2.  Оподаткування в  банку, право в банку

3.  Перевірка банківської діяльності

4.  Операційний менеджмент у банках

5.  Аудит банків

6. Коваленко В.В., Крухмаль О.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: Монографія. - Суми: УАБС НБУ. 2007. -198 с.

7. Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 262 с.

8. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Банковские системы зарубежных стран: Курс лекций. — М.. Экономиста, 2004. — 400 с.

9. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія / за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 157 с.

10. Коваленко, 6. В. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення [Текст] : монографія / В. В, Коваленко, К. Ф. Черкащина. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 153 с.

11. Ліквідність банківської системи України: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 12 / В.І. Міщенко, А.В. Сомик та ін. – К.; Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. – 180 с.

12.Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку [Текст] : монографія / [О. С. Дмитрова, К. Г. Гончарова, О. В. Меренкова та ін.]; за заг. ред. С. О. Дмитрова. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 264 с.

13.Костюк О.М. Корпоративне управління у банку [Текст]: монографія / О.М. Костюк. -Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ". 2008. - 332 с. - (Рос. мовою).

14. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання: Монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. Школьник та ін. / За ред. доктора економічних наук А.О. Єпіфанова. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 286 с.

15.Макаренко M.I., Савченко Т.Г. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках [Текст] : монографія / M.I. Макаренко, Т.Г. Савченко. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. - 238 с.

16. Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку [Текст] : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. -86 с.

17.Криклій О.А., Маслак Н.Г. Управління прибутком банку [Текст]: монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ1', 2008.-136 с.

 

4. Право

1. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 636 с.

5. Безпека життєдіяльності

6. Бізнес-планування

7. Бюджетна політикаНовости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ