Замовити реферат з міжнародної економіки, міжнародних відносин

 

Проблеми розвитку міжнародних фінансових відносин давно є об'єктом розгляду у наукових статтях, рефератах, есе, дипломних магістерських та дипломних бакалаврських  роботах. Зокрема,  проблема країн Північної Африки актуальна  для розгляду у світовій, в тому числі вітчизняній економічній науці (заказать реферат з будь-якої теми міжнародної економіки, міжнародних відносин, політології).

 Послуга «заказать реферат»  - цілком справдить усі сподівання замовника, тому що:

1)         будуть збережні усі вимоги до структури та  оформлення рефератів;

2)         будуть збережені ключові ланки: вступ (актуальність), основна частина, висновки, література.

3)         потрібний об’єм : від 10 стр і до 25  стр. тощо….

 

  Розглянемо на прикладі реферату «Аналіз міжнародних валютно-фінансових відносин країн Північної Африки»  усі особливості його підготовки.

 

У вступі реферату ми торкнемося питання, хто саме досліджував дану проблему. Так,  в рефераті зазначимо, що значний внесок у вивчення міжнародних валютно-фінансових відносин внесли вчені      А. В. Анікін, С. М. Борисов, О. В. Буторіна, М. В. Єршов, Д. В. Смислов, Ю.Лагутов, В. Я. Пищик, Ю. Половинчак, І. Н . Платонова і зарубіжні - Ж. Рюеф, Ф. Махлуп, Дж. Сорос, Дж. Стігліц, Ж. Денізе та ін. У рефераті можна подати  й менший перелік...[]

У рефераті,  а саме у ввідній частині реферату, виходячи з принципу системного підходу до аналізу міжнародних валютно-фінансових відносин (заказать реферат) у взаємозв'язку зі змінами в суспільному відтворенні, цю тенденцію необхідно розглядати  в рефераті з урахуванням модифікації процесу відтворення в умовах глобалізації світової економіки, яка полягає у відставанні виробничого (реального) сектора від бурхливого розвитку фінансового сектора. Реферат має продемонструвати відповідними фактами, що це проявляється у випередженні фінансової, в тому числі валютної, глобалізації у порівнянні з глобалізацією в сфері матеріального виробництва. Однак некоректно було б стверджувати в рефераті, ніби фінансовий капітал «відірвався від своєї основи». На думку вчених, фінансові, в тому числі валютні, потоки не можуть цілком відірватися від своєї основи - реального капіталу, але посилюється протиріччя між фіктивним і реальним капіталом у структурі світової економіки, що відзначається в працях багатьох учених. В рефераті варто вказати вчених .....[]

При цьому актуальним  в рефераті є питання про долю країн Північної Африки в найближчі п'ять років, зокрема через можливі взаєминb між зоною євро і даним континентом в разі жорсткої / строгої політики країн зони євро.

В основній частині реферату ми безпосередньо розкриємо суть самого питання. (Відмітимо, що послуга «заказать реферат» включає розвязання певної кількості поставлених проблемних задач).

Реферат варто розпочати з того, що країни Північної Африки відносяться до числа країн, що розвиваються (виключення - Судан і Мавританія, входять до числа найменш розвинених країн світу)ю Північна Африка на даний момент є економічно вигідним сировинним придатком для єврозони. Тут зосереджені величезні нафтові і водні багатства, запаси деревини і корисних копалин, людські ресурси. Реферат має містити інфо-цію про те, що на сьогоднішній день країни Африки гостро непокоять питання продовольчої безпеки, виникнення продуктового дефіциту внаслідок демографічного вибуху на тлі нерозвиненості національного сільського господарства, проблема водозабезпечення та запобігання масового голоду, нелегальні міграційні процеси в країни ЄС, в тому числі єврозони, політична нестабільність (заказать реферат по темі «Міграційні процеси в країнах ЄС» ).

В рефераті нами буде зазначено, що події останнього часу зруйнували систему стримувань/противаг, яка складалася десятиліттями. Кількість бунтів/переворотів/путчів/ революцій і громадянських воєн збільшувалася у міру падіння правлячих режимів Північної Африки. Дестабілізація арабської півночі не забарилася принести свої плоди, які виявилися для більшості африканських правлячих режимів не просто гіркими, а скоріше навіть отруйними.

В рефераті вкажемо, що сьогодні в єврозоні сімнадцять країн з двадцяти семи, які входять до Євросоюзу. Це приблизно 330 млн чоловік. В обігу перебуває приблизно 900 млрд євро. Світова економіка балансує на межі чергового серйозного спаду. Зростання виробництва вже значно сповільнилося в 2011 році, а в 2012 і 2013 -2015 роках очікується мляве зростання. В рефераті ми повинні показати, що швидке охолодження економіки було одночасно і причиною, і наслідком кризи суверенного боргу в єврозоні, а також фінансових проблем в інших країнах. Криза суверенного боргу в ряді європейських країн ще більше загострилася в 2011 році і погіршила проблеми в банківському секторі. В рефераті покажемо, що Навіть сміливі кроки урядів країн зони євро для досягнення упорядкованого врегулювання суверенного боргу деяких країн супроводжувалися тривалими потрясіннями. Прийняті відповідні заходи жорсткої економії ще більше підривають перспективи зростання і зайнятості, що робить бюджетне коригування і поліпшення платоспроможності фінансового сектора все більш складними.

Обираючи послугу «заказать реферат»  - значить, знайти відповідь на поставлну проблему ситуацію. А саме розглянемо в даному рефераті, як  же невизначеність в єврозоні впливає на країни за її межами, зокрема на валютно-фінансові відносини між зоною євро і країнами Північної Африки? Реферат буде містити інформацію, що на сьогоднішній день єврозона обговорює новий концепт «Growthsterity», що виступає  як об'єднання «growth» (зростання) і «austerity» (заходи жорсткої економії). Нова тенденція, пов'язана з інституційним аспектом валютної глобалізації, полягає в прагненні країн адаптувати існуючі інститути міждержавного валютно-фінансового регулювання до нових умов світової економіки. Варто було   б вказати в рефераті на ту обставину, що специфіка євро як колективної європейської валюти визначає залежність перспектив цієї другої за значенням світової валюти насамперед від диспропорцій в економічному розвитку 17 країн єврозони. В умовах сучасної світової кризи економічний спад, бюджетний дефіцит, загострення боргової проблеми виявили зони ризику в слабких ланках європейського Економічного і валютного союзу (ЕВС) (в рефераті необхідно зазначити, що бюджетна і боргова кризи вразили Грецію, Іспанію, Португалію і навіть Італію).

Під впливом світової кризи, зниження темпів економічного зростання, загострення бюджетних і боргових проблем посилилася нестабільність євро, (це ми повинні показати у рефераті): наприклад, його курс знизився з історичного максимуму 1 євро = 1,59 дол. в середині 2008 р. до 1,19 дол. в червні 2011 р. (хоча потім він періодично підвищувався) – бажано  теж зазначити  в рефераті. Проблеми, з якими зіткнулися європейські політики, величезні, тому в реферативній роботі вкажемо такі: рецесія в єврозоні поглиблюється на початковому етапі жорсткої податково-бюджетної консолідації і суворого нормування кредитів (заказать реферат по проблемі «Рецесія в єврозоні». Так як банківський сектор єврозони і її ринки державних боргових зобов'язань стають все більш роздробленими,  в рефераті скажемо, що створення банківського союзу, фіскального союзу та економічного союзу в рамках макроекономічної політики для відновлення зростання, зовнішнього балансу і конкурентоспроможності, буде вкрай складним (заказать реферат  - отримати більш детальну інформацію  з поданої проблеми).

Акцент можливо в рефераті зробити на тому, що випадок єврозони - це екстремально фіксований курс. З того моменту, коли ЦБ оголосив, що фіксує курс іноземної валюти, він відмовляється від свого права визначати кількість грошей в економіці. Потім в рефераті вкажемо, що тепер він визначається фіксованим обмінним курсом, тому що якщо ЦБ надрукує або випустить в економіку багато грошей, у нього просто скуплять усі валютні резерви і йому доведеться відступитися від фіксованого курсу. Багатьох фахівців турбує питання навіщо ж накладати на себе таке велике обмеження, навіщо добровільно забороняти собі займатися політикою (заказать реферат  - «Валютна політика, валютний курс». Відповідь така: заради цього-то і оголошують фіксований обмінний курс - щоб всі знали, що єврозона зв'язала собі руки. Цікавим буде в рефераті те, що ціни в економіці зростають, насамперед, через те, що всі чекають цього зростання. Якщо все в економіці виходить із припущення про те, що ціни зростуть, наприклад, на 10%, всі контракти так укладені, що далі ЦБ цієї країни вибирає: або він зробить так, що ціни зростуть на 10%, або буде дуже великий спад. Це непросте твердження добре підтверджено емпірично. Отже, реферат зазначе те, що багато країн фіксують обмінні курси, як би оголошуючи: у нас руки зв'язані, ми не відмовимося від своєї обіцянки (замовити як  послугу «заказать реферат», отримати детальну статистику про країни Пінічної Африки) .

Реферативна робота має  говорити  та вказувати на те, що цілком очевидно, що у різних країн всередині єврозони різні цілі та інтереси, і єдиної грошової політики бути не може. Саме про це попереджали академічні економісти з самого початку (в рефераті доцільно вказати прізвища). А саме,  може вийти, що різним країнам потрібна різна грошова політика. Наприклад, одним країнам - така, при якій друкується багато грошей і інфляція з'їдає борги і зарплати, дозволяючи займати більше. А іншим як головним кредиторам, природно не зацікавленим в зростанні цін і знеціненні грошей, які їм винні, наполягають на жорсткій політиці, в основі якої - боротьба з інфляцією. Звідси - нескінченне обговорення владою різних країн єврозони того, до якого компромісу вони готові.

Реферат повинен містити інформацію, що поки, цей компроміс - весь час на користь тільки Німеччині та Франції. Реферативна робота має розкривати деякі подробиці. Навесні 2011 року прихильники жорсткої грошової політики перемогли - Європейський Центробанк підвищив ставку дисконтування. Реферат варто підкріпити статданими. І тим самим завдав удару по всіх країнах периферії, для яких ідеальної ситуацією була б інфляція 4-5% в рік. Чому цей удар був здійснений усупереч тому, що всі економісти були проти? Реферат підкріпити інфо з міжнар-них сайтів. Тому що Німеччина і Франція дали в борг, і їм вигідна більш жорстка грошова політика. Саме це в рефераті й вкажемо.  Неважливо, що насправді Центробанк за статутом незалежна організація - в даному випадку він діяв виключно на користь одних країн і не брав до уваги інші ( «Грошова політика» країн ЄС  - закать реферат). Якщо в майбутні 5 років буде при проведенні «жорсткої» грошової політики  буде підвищуватися ставка дисконтування, різко зростатиме інфляція - це негативно позначиться на фінансовому та економічному  стані країн Північної Африки. З минулої осені і до цих пір уряди збільшують стабілізаційний фонд. Відому ідею про те, щоб країни скидалися і при виникненні проблем у однієї з них допомагали їй з цієї «чорної каси», фахівці представляють таким чином: зрозуміло, що знайдуться охочі зіграти на вичерпності стабфонду. Заказать реферат  - це перш за все здійснити аналіз. Проти фонду нескінченного розміру неможливо спекулювати, а проти вичерпаного, нехай навіть і дуже великого, - можливо. Якщо європейському Центробанку дозволити друкувати гроші, то доведеться всім «розплачуватися за красиве життя певних країн» (заказать реферат з тематики «Євро зона ЦБ – проблемні аспекти). Таку ситуацію вирішили обійти з іншого боку.  «М'яка» грошова політика по-пластунськи, яка супроводжується риторикою про жорстку грошову політику, і вона, звичайно, на користь країн периферії. В рефераті відмітиом, що вона показує, що країни, які на цю політику погоджуються, розуміють, що відбувається, готові пожертвувати багатьом заради того, щоб єврозона зберігалася (заказать реферат   та  розкрити поняття «Грошова політика по-пластунськи. Країни,які ведуть таку політику»

Висновки до реферату. Якщо в майбутні 5 років  при проведенні «м'якої» грошової політики буде видано достатньо додаткових вигідних кредитів банкам, то ці банки цілком зможуть за необхідності надати кредити країнам Північної Африки, що в цілому позитивно відобразитися на стані економіки цих країн (замовити деталі по даній проблемі послугою «заказать реферат» та отримати додаткову інформацію).

Підсумовуючи реферат можна зробити висновок про те, єврозона бажає  вибратися з кризи, їй варто  зосередитися на підтримці підприємництва, створення робочих місць, оптимізації податків і, також, забезпеченні економзростання. Реферат завершиться тезою, що необхідна політика повинна не придушувати економіку країн, що розвиваються, зокрема й Північної Африки.

 Реферат має містити [].

Заказать реферат  - срочно, недорого, без плагиата,  с добросовестным выполнением.

Заказать реферат - он-лайн, офф-лайн.

Джерело: www.osvita-servis.com.ua  - заказать реферат, скачать реферат, укр реферат, купить реферат, реферат заказать срочно, заказать реферат недорого, заказать реферат  Киев, реферат на английском, титульная страница реферата, где заказать рефератНовости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ