Заказать диплом, заказать курсовую, заказать реферат

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

 

Вступ до перекладознавства

 

 

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Суспільно-політичне значення перекладу.

 

Зародження та використання тлумачення і перекладу

Наростання ролі тлумачення і перекладу

Передумови появи та впровадження перекладу

Переклад і тлумачення як засоби збагачення національних мов

Переклад і збагачення національних культур

Роль перекладу й тлумачення у поширенні філософських учень

Переклад і тлумачення як засоби державної політики

Тлумачення й переклад у мирний час і в час лихоліть

Сфери діяльності перекладачів у воєнний і мирний час

Переклад і тлумачення в роки "холодної війни"

Сфери та рівні використання тлумачення і перекладу

Збагачення словникового складу мов завдяки тлумаченню і перекладу

Активний і пасивний словник перекладача й тлумача

Суб'єктивні й об'єктивні чинники засвоєння лексичних одиниць

Універсальна лексика у словниковому запасі перекладача/тлумача

Інші складові словникового запасу тлумача/перекладача

Моделі засвоєння однозначних одиниць різних мов

Ієрархічна стратифікація мовних одиниць та їх використання

при перекладі/тлумаченні

Реалізація значень мовних одиниць фонологічного рівня

Реалізація значень мовних одиниць морфологічного рівня

Реалізація значень мовних одиниць лексичного рівня

Реалізація значень мовних одиниць синтаксичного рівня

Мовні одиниці сурядного типу зв'язку між компонентами

Мовні одиниці підрядного типу зв'язку між компонентами

Предикативні мовні одиниці

Переклад ієрархічно вищих одиниць синтаксичного рівня

Суперсинтаксичні мовні одиниці, їх структурні різновиди і переклад

 

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Фахова відмінність перекладача й тлумача

Фаховий перекладач та режим його праці

Фахові й нефахові тлумачі та режим їхньої праці

Комунікативні моделі перекладу й тлумачення

Комунікативні моделі здійснення процесу перекладу

Комунікативні моделі процесів тлумачення

Параметри значень мовних одиниць і повнота їх відтворення різними

типами перекладу й тлумачення

Вільний переклад, його підтипи та сфери використання

Способи відтворення значення різних мовних одиниць

Закономірності передачі англійських онімів українською мовою

 

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. Термін і поняття "переклад" та рівні його реалізації

Переклад на рівні мови та на рівні мовлення

Форми презентації та способи реалізації значення мовних одиниць

Поняття адекватності й еквівалентності в перекладознавстві

Слово як об'єкт перекладацького аналізу й перекладу

Еквівалентність на фономорфологічному рівні

Еквівалентність на рівні усталених сполучень слів та ідіомів

Напівпрозорі абсолютні лексичні еквіваленти

Афіксальні фономорфологічні еквіваленти

Досягнення еквівалентності перекладу мовних одиниць шляхом

перекодування їх фонемної або орфографічної структури

Рівні еквівалентності й адекватності відтворення значення та форми

мовних одиниць

Адекватність семантична й адекватність граматична в перекладі

Різномовна еквівалентність/адекватність багатозначних слів

Перекладність і неперекладність мовних одиниць

 

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. Способи, типи і види відтворення значень

мовних одиниць

Переклад на фонематичному рівні лексичних одиниць

Адаптоване транскодування (перекладацька транскрипція)

Псевдоінтернаціональна лексика і підступність її буквального перекладу

Переклад на рівні слова /лексеми (Verbal Translation)

Переклад слова/словоформи на фономорфологічному рівні

Послівний переклад (word-for-word translation)

Достовірний/Faithful послівний переклад мовних одиниць

Переклад окремих усталених та ідіоматичних словосполучень і речень

 Вільний описовий переклад/тлумачення (Free Translation/Interpretation)

Переклад як вид мовленнєвої діяльності. Мовні одиниці.

Перекладацькі одиниці/відповідники. Типи тексту

Мовні одиниці й одиниці перекладу

Переклад на рівні речення і тексту / дискурсу

Стильові й жанрові особливості текстів та способи їх відтворення

Стилістичні засоби мовлення синтаксичної природи та їх відтворення

Граматичні засоби відтворення структури речень у тексті

Характерні зовнішні та внутрішні особливості поетичних текстів і їх

відтворення в перекладі

Відтворення поетичної матриці в перекладі

Відтворення деяких компонентів внутрішньої матриці поетичного

твору / тексту

Підрядковий переклад / Interlinear Translation

Науково-технічний текст. Особливості його відтворення

Граматичні особливості науково-технічних типів тексту

Науково-популярний стиль тексту і його переклад

Переклад текстів мови документів

Граматичні особливості текстів мови документів

Особливості інформаційного типу тексту та їх відтворення

Адекватність/еквівалентність відтворення одиниць полісемантичного

та розширеного лексичного значення

Відтворення морфологічних/категоріальних значень слів у перекладі

Еквівалентність на рівні синтаксичних одиниць

Відтворення змістової та структурної еквівалентності одиниць

нижчого і вищого синтаксичних рівнів

Випадки адекватного відтворення структурної форми і місця

членів речення мови-джерела у мові перекладу

Часткова трансформація речень мови-джерела у перекладі

Часткові трансформації на рівні мікроструктури речення

Специфічні внутрішні особливості художніх поетичних текстів

і рівні їх відтворення в перекладі

Відтворення стилістичних засобів тексту в перекладі

 

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. Види перекладу й тлумачення

Типи перекладу і типи тлумачення

Словники і словникові значення слів, якими користуються

перекладачі й тлумачі

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ