Реферат на заказ

 

Шановні студенти та аспіранти!

 

Для Вас на замовлення ми готуємо матеріали до таких робіт, як: реферати, курсові, дипломні, наукові статті, аналітичні дослідження, розділи дисертацій та ін.

 

Наші спеціалісти у повній мірі ознайомлені із вимогами до робіт вузів: КНЕУ, КНТЕУ, МАУП, КРОК, НАУ, МВС, НУХТ, Шевченко, Драгоманова та ін.

 

Нижче подана програма одного з напрямків. Програми інших напрямків представлені на наступних сторінках сайту.

 

        Замовити  підготовку необхідної  Вам роботи Ви можете за тел.

044 587-81-06,  0 67 – 50 – 123 – 50  або написати нам за адресою

info@osvita-servis.com.ua

 

Економічний аналіз

 

Тема  4.1. Теоретичні засади економічного аналізу

Зміст, функції, предмет та об’єкт економічного аналізу, принципи його проведення. Основні категорії економічного аналізу, їх класифікація. Місце економічного аналізу у системі економічних наук і зв’язок з суміжними науками. 

Класифікація способів та прийомів економічного аналізу. Традиційні способи обробки економічної інформації та методи факторного аналізу. Економіко-математичні, евристичні та експертні методи економічного аналізу.

Методологічні засади факторного аналізу. Основні завдання та типи факторного аналізу. Детерміноване моделювання. Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі.

Способи вивчення стохастичних зв’язків в економічному аналізі.

 

Тема  4.2. Аналіз обґрунтованості та виконання виробничої програми

Значення та завдання аналізу виробничої програми. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень. Аналіз. Аналіз ринку збуту, цінової політики, конкурентоспроможності продукції та. ризику випуску непотрібної продукції. Аналіз та оцінка партнерських відносин.

Аналіз виробництва продукції та впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників.

Аналіз виконання планового завдання з номенклатури і асортименту продукції, їх вплив на обсяг виробництва, виконання договірних зобов’язань та реалізації. Аналіз якості продукції. Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва продукції, її реалізації, виконання договірних зобов’язань, постачання.

Аналіз обсягу реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань.

 

Тема   4.3.            Аналіз і оцінка ресурсозабезпечення підприємства та ефективності використання виробничих ресурсів

Аналіз кадрового потенціалу підприємства, формування та використання коштів на оплату праці.

Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання.

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання.

 

Тема  4.4. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг)

Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат на підприємстві.

Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз собівартості окремих виробів. Фактори формування собівартості виробів і методи їх аналізу. Аналіз інших статей собівартості продукції.

Зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво та збут продукції.

 

Тема  4.5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Аналіз формування та використання прибутку підприємства. Визначення величини прибутку від основної діяльності. Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку від реалізації продукції.

Аналіз рентабельності підприємства. Показники рентабельності, методика їх розрахунку. Взаємозв’язок рентабельності власного та залученого капіталу. Ефект фінансового важеля. Оцінка виробничо-фінансового левереджу. Факторний аналіз рентабельності діяльності підприємства. Методика розрахунку резервів збільшення суми прибутку та рентабельності.

 

Тема  4.6. Аналіз фінансового стану підприємства

Значення та завдання аналізу фінансового стану підприємства. Фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства та основні заходи для його стабілізації.

Аналіз наявності складу та динаміки джерел формування капіталу підприємства. Визначення платоспроможності підприємства на основі показників ліквідності балансу. Узагальнюючі та проміжні показники ліквідності, методи їх обчислення та оцінки рівня. Аналіз платоспроможності на базі вивчення потоків грошових коштів. Оцінка рівноваги між активами підприємства та джерелами їх формування.

Аналіз майна підприємства та джерел його покриття. Аналіз співвідношення основного та оборотного капіталу і їх структури.

Аналіз складу та співвідношення власного та залученого капіталу. Оцінка впливу змін у структурі джерел коштів на фінансовий стан підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Відносні показники фінансової стійкості, методи їх визначення та оцінка досягнутого рівня.

Особливості оперативного аналізу фінансового стану підприємства. Узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства й визначення шляхів фінансового оздоровлення.

 Новости

 

Наши новости

- Заказать тезисы

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать бизнес-план

- Заказать реферат

- Заказать контрольную

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ