Дипломна робота з культурології

 

 

У програмах ВНЗ теми дипломних, магістерських робіт з культурології можуть бути  різноманітними.

Тож, на прикладі теми дипломної роботи «Від мобілізації до споживацького, постіндустріального типу масового суспільства» спробуємо розкрити коротко дану проблему.

Дипломні роботи  з культурології представляють неабиякий інтерес, зважаючи на це, цікавим представлється пошук необхідного матеріалу до їх написання.

У пострадянському російському суспільстві відбуваються складні еволюційні процеси, які неможливо однозначно оцінити. Точніше за все охарактеризувати його як суспільство перехідного (змішаного)типу. З одного боку вмасовій свідомості продовжують діяти стереотипи, що вкоренилися за роки радянської влади. З іншого боку досить вдало та активно впроваджуються зразки споживчої, ринкової культури.

 Метою дипломної роботи з культурології  може бути деяке дослідження особливостей переходу (трансформації) «від мобілізації до споживацького, постіндустріального типу масового суспільства».

Як показали дослідження Ж. Ліотара, Ж. Дельоза, Е.Тоффлера та інших теоретиків, постіндустріалізм не скасовує основних суттєвих ознак масового суспільства, але він змінює форму, завдяки і в якій це суспільство існує сьогодні: "керована маса" змінюється "контрольованої масою". На противагу цьому факту, "контрольована маса" створюється, головним чином, за допомогою комунікативних технологій.

У своїй науковій дипломній роботі доцільно сказати, що переважним настроєм нинішнього часу є пряма або непряма установка на відторгнення радянського минулого, або його реіфікація у вигляді музейного експонату, сувеніра, анекдоту. Набагато важче дається думка про зв'язок минулої і нової епох, про те, що з культурної традиції не можна "вистрибнути" на ходу історії. Схоже, що "електронні пастухи" і соціальні технологи новітньої формації не надто ясно уявляють собі, куди їм треба вести своє "стадо". Та, особливо,  й люди за останні деякихось 5-10 років порозумнішали і вже не поспішають за першим покликом тягати каштани з вогню. Ось ще одна відмінність російської маси початку нового століття від тієї, яка застигала у радіорепродуктора , щоб почути голос Господаря: маса стала самонавчальною, всьому хорошому і дурному вона вчиться сама.

Дипломна робота має містити визначення деяких термінів та їх критичну оцінку ("критичне поле"). Так, масова культура - не спрощене видання "високо" просвітницької культури, а цілком самостійне і складне соціальне явище, що вимагає всебічного компетентного аналізу. У світовій практиці дослідження масової, або популярної культури поступово виділяються в особливу область наукової діяльності (cultural studies), де об'єднуються зусилля різних фахівців: філософів і соціологів , мистецтвознавців, психологів, журналістів і критиків, музейних працівників, менеджерів і організаторів культури, режисерів радіо і телебачення і пр. мабуть, умови для такого об'єднання творчих сил склалися і в Росії, проте потреба в ньому поки ще нечітко артикульована і не стала фактом суспільної свідомості .

Цікаву думку висловлював Ю.М. Лотман, який у свою чергу виділяв дві історичні моделі соціальної динаміки культури – 1) бінарну і 2) тернарну. На думку Лотмана, російська дореволюційна культура мала бінарну структуру, що відрізняється від тернарної відсутністю сталого серединного (побутового) шару, який міг би демпфірувати різкі коливання в зовнішніх соціальних умовах розвитку. Відносна слабкість цього шару призводила до того, що головний удар наносився по основному ціннісному ядру, і вся культура в цілому не раз ставилася під загрозу руйнування.

Багато чого позитивного з того, що було створено в радянський час, зруйновано або ледь животіє: вітчизняна мережа кінопрокату, клубні установи , центри культурного дозвілля і творчості для молоді, місцеві музеї та бібліотеки. Багато знову відкриті культурні установи носять формальний характер, не впливаючи глибоко на повсякденне свідомість і спосіб життя мас. Однак розвиток масової, популярної культури в Росії триває. Сьогодні вже можна впевнено говорити про деякі нові риси політичного ритуалу, нову стилістику монументального мистецтва (наприклад , храм Христа Спасителя в Москві) і сучасного російського кіно, про своєрідну ділову "етику" новоявлених російських бізнесменів.

Дипломна робота повинна містити методологію. Метод створення порівняльно-історичних типологій - потужний засіб філософського і гуманітарного наукового пізнання. Основи методології "ідеальних типів" були розроблені на початку XX ст. видатним німецьким філософом і культурологом Максом Вебером. Він же перший застосував свій науковий підхід для аналізу соціально-культурних типів традиційного і сучасного індустріального суспільства. У дипломній роботі в якості ідеально- типових понять виступають    терміни   "масове суспільство" і "масова культура". АДоцільно запропонувати у дипломній роботі свою інтерпретацію цих концептів на матеріалі російської історії та сучасності.

Можна зробити висновок  у науковій роботі (це також може бути і Ваша наукова стаття), що поняття масового суспільства і масової культури є евристично цінними для вивчення російської історії і сучасності.

Формування масового суспільства на російському грунті відбувалося, в основному, тим же шляхом, що в Західній Європі і США. Однак цей процес почався в Росії пізніше і мав деякі особливості. Негативну роль зіграло те , що до початку промислового перевороту і масової індустріалізації в Росії не були створені ефективно діючі інститути громадянського суспільства та соціальні організації, які могли б пом'якшити наслідки розпаду структур традиційного , аграрного суспільства. Заплутавшись в дефініціях "народу" і "маси" , вітчизняна філософська, громадська думка, не зуміла з самого початку зайняти правильну позицію щодо даного феномена. Внаслідок цього систематичні наукові дослідження (наукова стаття)  масового суспільства і культури в нашій країні не проводилися, а їх оцінки, аж до теперішнього моменту, нерідко давалися в спотвореній перспективі.

Тож, наша дипломна робота має бути логічно завершена висновками,  а саме доцільно сказати, що  успіхи в розвитку науки, техніки, освіти, деяких областях професійного та самодіяльного мистецтва досягалися в СРСР ціною величезних людських жертв і максимальною напругою малоефективною економіки, ціною потужного придушення особистості. Радянська модель масової культури була підпорядкована надцінної проекту створення ідеального "комуністичного" суспільства, який вимагав відмови від задоволення актуальних людських потреб на невизначений термін.

 

Замовлення  дипломної роботи з культурології -  запорука отримання якісного матеріалу, підкріпленого науковими статтями, монографіями, власними роздумами.Новости

 

Наши новости

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- Заказать контрольную

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать исследование

- Заказать реферат

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ