Щербина В. С. Господарське право [Текст] : підручник / В. С. Щербина. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 636 с.

 

 

Господарське право - одна з найважливіших дисциплін , що вивчаються у вищих юридичних навчальних закладах Києва та України. Складність його вивчення обумовлена, зокрема, тим , що господарське законодавство складається з безлічі нормативних актів, прийнятих у різний час, і до цих пір знаходиться у стадії формування. До того ж багато з інститутів господарського права не були відомі радянським законодавством і виникли у зв'язку з переходом від адміністративно -командної системи управління економікою до ринкових відносин . Неоднозначно в науці і саме розуміння господарського права.

Типова навчальна програма «Господарське право» розроблена для закладів вищої освіти України  відповідно до вимог освітніх стандартів за спеціальностями «Правознавство», «Політологія (за напрямами)», «Економічне право»,  «Міжнародне право». Вона визначає обсяг і зміст викладається студентам дисципліни «Господарське

право».

У поданій науковій праці (Монографії) спираючись на вимоги  програм курсу господарського права детально висвітлено правові інститути Загальної частини господарського права.  Автор підручника спирається на діючу законодавчу базу України, зокрема Конституцію України, ГК України, ГПК України тощо.

Дана праця буде корисною студентам і аспірантам, які працюють над вивченням  курсу господарського права.

Основними цілями вивчення дисципліни «Господарське право» є: формування уявлення у студентів про місце господарського права в системі права України, його зміст і функції вЗагалі, про структуру господарського права як навчальної дисципліни, її зв'язки з цивільним, адміністративним та іншим законодавством (в першу чергу, Цивільним кодексом України); розвиток навичок використання  отриманих теоретичних знань при вирішенні прикладних задач, обгрунтування правильності вибору відповідних норм господарського законодавства при вирішенні спірної ситуації теоретичними положениями науки господарського права.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Господарське право» є забезпечення необхідного рівня знань студентів , який дозволив би випускникові :

- володіти юридичними поняттями і категоріями, вивченими врамках розглянутої дисципліни, і застосовувати їх у професійнійдіяльності;

- аналізувати свою діяльність, робочі документи (нормативні правові акти, локальні акти, проекти позовних заяв, установчихдокументів, висновків, консультацій та ін документів) на відповідністьзаконодавству України.

 

 

ЗМІСТ

Вступ

Загальна частина

Розділ І. Поняття, методи і система господарського права

Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право

1. Предмет регулювання господарського права

2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види

3. Методи господарського права

Глава 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності

1. Основні напрями економічної політики держави

2. Засоби державного регулювання господарської діяльності

3.Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки

Глава 3. Правові засади захисту економічної конкуренції

1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію

2. Правове становище Антимонопольного комітету

3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання

4. Відповідальність за порушення законодавства прозахист економічної конкуренції

5. Розгляд справ про порушення законодавства прозахист економічної конкуренції

Глава 4. Господарське законодавство

1. Поняття, ознаки таособливості господарського законодавства

2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

3. Система господарського законодавства

Розділ II. Суб'єкти господарських правовідносин

Глава 5. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання

1. Поняття тавиди суб'єктів господарського права

2. Утворення суб'єктів господарювання, їхдержавна реєстрація

3. Припинення суб'єкта господарювання

Глава 6. Правове становище підприємств

1. Поняття підприємства-як організаційної форми. господарювання

2. Види та організаційно-правові форми підприємств

3. Організаційна структура тауправління підприємством

4. Правове становище=державних=підприємств

5. Правове становище комунального унітарного підприємства

6. Поняття, види таправове становище підприємств колективної власності

7. Правове становище приватних та-інших підприємств

Глава 7. Правовий статус господарських товариств

1. Поняття господарського-товариства

2. Види господарських товариств

3. Майно та майнові-права угосподарському товаристві

4. Права і обов'язки учасників господарського товариства

5. Управління господарським товариством

Глава 8. Правове становище об'єднань підприємств

1. Поняття об'єднання підприємств

2. Види-та організаційно-правові форми об'єднань підприємств

3. Функції такомпетенція-об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств

4. Асоційовані підприємства та холдингові компанії

Глава 9. Правовий статус громадянина яксуб'єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання

1. Правовий статус громадянина-підприємця

2. Особливості правового статусу-кредитних спілок у сфері господарювання

3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

Розділ III. Майнова основа господарювання

Глава 10. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання

1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

2. Види майна суб'єктів господарювання. таджерела його формування

3. Право власності тапохідні права (право=господарського відання,=право оперативного управління) усфері господарювання

4. Корпоративні-права

Глава 11. Правові засади приватизації державного такомунального майна

1. Поняття і головні ціліприватизації. Законодавство про приватизацію

2. Об'єкти приватизації

3. Суб'єкти приватизації

4. Приватизаційний процес

5. Способи приватизації

6. Договірні відносини приватизації

Глава 12. Правовий режим цінних паперів угосподарській діяльності

1. Поняття та види цінних паперів

2. Умови і порядок емісії ірозміщення цінних паперів

3. Регулювання ринку цінних паперів

Розділ IV. Господарські зобов'язання

Глава 13. Загальні положення щодо-господарських зобов'язань

1. Поняття, видита підстави виникнення господарських зобов'язань

2. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань

3. Припинення господарських зобов'язань

4. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання

Глава 14. Господарські договори

1. Поняття та ознаки господарського договору

2. Види господарських договорів

3. Функції господарського-договору-

4. Зміст і форма господарського договору

5. Порядок укладання, зміни тарозірвання господарських договорів

Розділ V. Відповідальність у господарсько-правових відносинах

Глава 15. Основні засади господарсько-правової відповідальності

1. Поняття, ознаки тапринципи господарсько-правової відповідальності

2. Підстави тамежі господарсько-правової відповідальності

3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності

4. Відшкодування збитків усфері господарювання

5. Штрафні та оперативно-господарські санкції

6. Адміністративно-господарські санкції

Глава 16. Правове-регулювання-банкрутства

1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства

2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству

3. Підстави длязастосування банкрутства

4. Провадження усправах пробанкрутство

5. Ліквідаційна процедура

6. Мирова угода

 

Продовження

 

Діагностика досягнень (компетенцій) студента здійснюється відповідно до встановлених вимог, зокрема: визначення об'єкта діагностики; виявлення факту навчальних досягнень студента за допомогою критеріально - орієнтованих тестів та інших засобів діагностики; вимір ступеня відповідності навчальних досягнень студента вимогам стандарту; оцінювання результатів виявлення і вимірювання відповідності навчальних досягнень студента вимогам стандарту (за допомогою шкали оцінок) .Новости

 

Наши новости

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- Заказать контрольную

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать исследование

- Заказать реферат

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ