14. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання: Монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. Школьник та ін. / За ред. доктора економічних наук А.О. Єпіфанова. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 286 с

 

У монографічному дослідженні розкриваються базові положення системи оцінки кредитоспроможності позичальника та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання, досліджується роль та значення кредитних рейтингів у системі оцінки діяльності суб'єктів господарювання, визначаються галузеві фактори вшіиву на процес оцінки кредитоспроможності позичальника та розглядаються основні засади Базельської угоди про капітал.

Дослідження розраховане на спеціалістів фінансового профілю, банкірів, економістів, а також студентів вищих навчальних закладів, коледжів, шкіл бізнесу.

 

                                                         ЗМІСТ

 

ВСТУП..................................................................................................................5

РОЗДІЛ 1. Сучасні концепції оцінки кредитоспроможності позичальника:

наукові підходи і досвід провідних фінансових інститутів......................7

1.1. Економічна сутність та значення кредитоспроможності позичальника в організації кредитних відносин.................................7

1.2. Сучасні концепції оцінки кредитоспроможності позичальника.........13

1.3. Порівняльна характеристика методичних підходів до визначення оцінки кредитоспроможності позичальника - юридичної особи банківськими установами...............................................................29

1.4. Інформаційне забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника.................................................................................48

РОЗДІЛ 2. Кредитні рейтинги в системі оцінки діяльності

господарських суб'єктів......................................................................56

2.1. Сутність, значення та класифікація кредитних рейтингів.................56

2.2. Кредитні рейтинги міжнародних агенцій та їх характеристика.........68

2.3. Методологія визначення національних кредитних рейтингів............75

РОЗДІЛ 3. Врахування галузевої приналежності підприємства

в процесі оцінки кредитоспроможності...............................................88

3.1. Галузеві складові кредитоспроможності позичальника....................88

3.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника з урахуванням галузевих особливостей...............................................................107

3.3. Ліміт кредитування як елемент оцінки кредитоспроможності підприємств різних галузей...........................................................120

РОЗДІЛ 4. Оцінка кредитоспроможності позичальника в контексті

євроінтеграції банківської системи України.......................................134

4.1. Основні етапи формування Базельської угоди про капітал............134

4.2. Внутрішній кредитний рейтинг як метод оцінки кредитоспроможності позичальника.............................................142

4.3. Показник ймовірності дефолту позичальника як складова визначення внутрішнього кредитного рейтингу............................163

РОЗДІЛ 5. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

та основні напрямки її удосконалення..............................................172

5.1. Інвестиційна привабливість: економічний зміст та складові...........172

5.2. Методологія проведення фундаментальної оцінки

інвестиційної привабливості.........................................................182

5.3. Методи і моделі оцінки інвестиційної привабливості

суб'єктів господарювання.............................................................187

5.4. Оцінка інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання

на основі показників ринкової активності......................................201

Висновки................................................,...........................................210

Список використаної літератури................................................... 216

Додаток А

Прямий метод визначення чистого руху грошових коштів

від операційної діяльності..........................................................................223

Додаток Б

Первинні документи позичальника - юридичної особи

для оцінки кредитоспроможності...............................................................226

Додаток В

Рейтинги боргових інструментів.................................................................228

Додаток Г

Методологія рейтингової оцінки підприємства............................................232

Додаток Д

Методологія рейтингової оцінки банку.......................................................242

Додаток Е

Методологія рейтингової оцінки страхової компанії...................................249

Додаток Ж

Поточні кредитні рейтинги за Національною шкалою

агентства "Кредит-Рейтинг"

Рейтинги боргових інструментів.................................................................258

Додаток З

Алгоритм проведення аналізу "due diligence".............................................276

Додаток И

Показники оцінки інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання за Методикою оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та в розрізі регіонів, рейтингової оцінки інвестиційної привабливості галузей, регіонів та суб'єктів господарювання.....................279

Додаток К

Шкала оцінювання факторів, що впливають на перспективи

зростання попиту на продукцію галузі.......................................................282

Додаток Л

Шкала оцінювання факторів, що впливають на перспективи

рентабельності галузі................................................................................283

Додаток М

Інтерпретація моделі Дюпона, що використовується журналом

"Експерт-Україна" при формуванні рейтингу підприємств -

емітентів цінних паперів............................................................................284

Додаток Н

Методика розрахунку рейтингових балів журналу "Експерт-Україна"..........285

 

 Новости

 

Наши новости

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- Заказать контрольную

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать исследование

- Заказать реферат

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ