12. Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку [Текст] : монографія / [О. С. Дмитрова, К. Г. Гончарова, О. В. Меренкова та ін.]; за заг. ред. С. О. Дмитрова. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 264 с.

 

Монографія присвячена висвітленню теоретичних підходів і методики оцінки операційного ризику комерційного банку на основі застосування бінарних показників, апарату теорії імовірності та теорії нечіткої логіки. Такий підхід дозволить забезпечити якісне регулювання і нагляд, сприятиме вчасному визначенню суттєвих існуючих або потенційних проблем в комерційних банках та Національному банку України.

Видання призначене для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців, а також фахівців з питань банківського нагляду Національного банку України та комерційних банків.

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП............................................................................................................... 5

РОЗДІЛ І. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ У СУЧАСНІЙ

БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ................................................................. 7

1.1. Основні причини та наслідки виникнення

операційного ризику в банку............................................................. 7

1.2. Місце операційного ризику у діяльності банку

згідно з угодою Базель II ................................................................. 23

1.3. Складові операційного ризику......................................................... 32

1.4. Методологічні основи управління операційним ризиком

в комерційному банку...................................................................... 39

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ

У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ ...................................................... 46

2.1. Внутрішня система управління операційним ризиком .................. 46

2.2. Організаційно-функціональна структура управління

операційним ризиком....................................................................... 56

2.3. Методи управління операційним ризиком...................................... 61

2.3.1. Ідентифікація ризиків та створення каталогу

операційних ризиків ............................................................. 71

2.3.2. Моніторинг операційних ризиків ........................................ 76

2.4. Корпоративне управління та оцінка ділової репутації

власників банку як частина управління операційним ризиком ..... 78

РОЗДІЛ ІІІ. МОДЕЛЮВАННЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ

ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ.......................................................... 93

3.1. Методологічні підходи до обчислення ймовірностей

помилок в операційній системі банку............................................. 93

3.1.1. Практика знаходження рішень в умовах невизначеності...... 93

3.2. Математичні методи і моделі прийняття рішень в умовах

невизначеності.................................................................................. 97

3.3. Модель прийняття рішення, яка базується на використанні

критерію Байєса ............................................................................. 103

3.4. Модель прийняття рішення, яка базується на використанні

критерію Вальда............................................................................. 103

3.5. Модель прийняття рішення, яка базується на використанні

критерію оптимізму ....................................................................... 104

3.6. Моделі прийняття рішень в умовах багатокритеріальності......... 105

3.7. Методологічні підходи до прийняття рішень на основі

застосування ймовірнісного підходу ............................................ 106

РОЗДІЛ IV. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ

ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ...........112

4.1. Теоретичні засади математичної моделі кількісної оцінки

операційного ризику комерційного банку .....................................112

4.2. Практична реалізація математичної моделі визначення

рівнів операційного ризику комерційних банків

Національним банком України при здійсненні

регулювання і нагляду ....................................................................131

4.3. Математична модель оцінки операційного ризику

для комерційного банку..................................................................164

РОЗДІЛ V. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ТА БАЗИ ДАНИХ –

НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ .............181

5.1. Методи штучного інтелекту при оцінці ризиків............................181

5.2. Методи створення і ведення баз даних для оцінки

операційного ризику в комерційному банку .................................187

5.3. Основні засади автоматизації процесу оцінки

операційного ризику .......................................................................195

ВИСНОВКИ ...................................................................................................204

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................205

ДОДАТОК ......................................................................................................208

 Новости

 

Наши новости

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- Заказать контрольную

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать исследование

- Заказать реферат

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ