Фінансовий облік в банках

 

 

Тема 1. Основи бухгалтерського обліку фінансової звітності

Регулювання бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність.

Загальні вимоги до фінансової звітності.

Баланс.

Звіт про фінансові результати.

Звіт про власний капітал.

Звіт про рух грошових коштів.

Примітки до фінансових звітів, облікові політики і виправлення помилок.

Облік окремих активів, зобов’язань та інструментів капіталу.

Оренда.

Вплив зміни валютних курсів.

Податок на прибуток.

Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.

Фінансові інструменти.

Виплати працівникам.

Консолідована фінансова звітність. Розкриття інформації щодо пов’язаних

осіб.

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

Спільна діяльність.

Об’єднання бізнесу.

Тема 2. Бухгалтерський облік в банках

План рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Особливості бухгалтерського обліку в банках.

Облікова політика в банках.

Облік операцій з Національним банком України.

Облік операцій за рахунками з клієнтами.

Облік міжбанківських операцій.

Облік кредитних операцій.

Облік операцій з цінними паперами.

Облік кредиторської та дебіторської заборгованості.

Облік фінансових та капітальних інвестицій.

Облік операцій в іноземній валюті.

Облік власного капіталу.

Облік доходів та витрат.

Управлінський облік.

Облік позабалансових операцій.

Тема 3. Фінансова звітність банків

Економічна сутність фінансової звітності банків.

Застосування принципів бухгалтерського обліку при складанні фінансової

звітності.

Вимоги МСФЗ/МСБО щодо звітності банків.

Законодавчо-нормативне регулювання складання і подання фінансової

звітності.

Етапи складання фінансової звітності банку.

Методика складання Звіту про фінансові результати діяльності банку.

Оцінка статей балансу банку та порядок його складання.

Особливості складання Звіту про рух грошових коштів банку.

 

Управлінський облік в банках

 

Тема 1. Планування і контроль в системі управління діяльністю банка

Планування як основа управління діяльністю банку.

Стратегія планування.

Оперативне планування.

Бюджетування в банку.

Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.

Тема 2. Облік витрат за центрами відповідальності та аналіз їх діяльності

Поняття центру відповідальності. Формування центрів відповідальності в банках.

Трансферне ціноутворення в банках.

Методичні підходи до оцінки та аналізу діяльності центрів

відповідальності.

Методологічні основи складання внутрішньої управлінської звітності

банку.

Оцінка ефективності діяльності центрів відповідальності.

Тема 3. Облік витрат та калькулювання банківських продуктів

Види витрат та їх класифікація.

Методи розподілу банківських накладних витрат.

Методичні підходи до калькулювання банківських підходів.

Перспективи використання методу калькулювання на основі діяльності

(Activity Based Costing).

Тема 4. Рішення стосовно капітальних інвестицій в банках

Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошових потоків банку.

Оцінка ануїтетів.

Рішення стосовно вибору інвестиційних проектів.

Аналіз ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень.

Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних

проектів.

Тема 5. Методика внутрішнього управлінського аналізу діяльності банку

Методичні основи CVP – аналізу.

Врахування банківських ризиків в аналізі банківської діяльності. Аналіз рентабельності банківських продуктів та прибутковості клієнтів. Використання збалансованої системи показників (BSC) в стратегічному управлінському обліку банків.

 

  Новости

 

Наши новости

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- Заказать контрольную

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать исследование

- Заказать реферат

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ