1. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009 — 568 с.

 

У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення нормативної дисципліни ,Антикриз0ве управління підприємством". Висвітлюються питаній сучасної теорії та практики управління кризовими ситуаціями в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опором змінам та стратегії використання людського потенціалу.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та економіко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів.

 

                                             ЗМІСТ

 

 

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи антикризового управління підприємством.......7

І .І. Економічний зміст виникнення кризового стану виробничих систем. Місце антикризового управління в стратегії підприємства........................7

і .2. Кризовий стан підприємства як об’єкт управління.......................І7

1.3.  Теоретичне обґрунтовування механізму управління підприємством у кризовому стані........................................................24

1.4. Сутність і класифікація методів антикризового управління................44

і. 5, Створення системи антикризового управління підприємством.............51

1.6. Державне регулювання Ті економічна безпека підприємства...............61

1.7. Аналіз нормативно-законодавчої бази................................65

1.8.  Особливості антикризового менеджменту в країнах розвинутої ринкової економіки.........................................................65

ТЕМА 2. Управління ризикозахищеністю підприємства....................73

2.1. Поняття ризику, його особливості в сучасних умовах....................73

2.2.  Класифікація ризику.............................................83

2.3. Основні підходи до процесу управління ризиком на підприємстві...........91

2.4. Економічні ризики й економічна безпека підприємства..................  102

2.5. Оцінка схильності системи управління до ризику......................  112

2.6.  Методологія та система показників оцінки ризику в управлінні підприємством ...........................................................   117

2.7. Шляхи підвищення ефективності управління ризиком у підприємстві.......   30

ТЕМА 3. Діагностика рівня кризового стану підприємства................ 152

З.і. Концепція побудови системи діагностик) кризового стану підприємства ....   152

3.2. Оцінка фінансових загроз виникнення кризи..........................   16!

3.3. Методичні підходи до аналізу кризи результату.......................  168

3.4. Дослідження кризи чинників стратегічного управління..................  172

ТЕМА 4. Криза як етап життєвого циклу розвитку підприємства...........  180

4.1. Сутність та формування життєвого циклу розвитку підприємства .........  180

4.2.  Аналіз факторів, що впливають на формування життєвого циклу розвитку підприємств......................................................   198

4.3.  Методичні підходи до оцінки рівня розвитку підприємств у контексті теорії життєвого циклу................................................... 209

4.4.  Система вихідних показників для оцінки стадії життєвого циклу розвитку підприємства.....................................................219

4.5. Метод розрахунку показників стадії життєвого циклу розвитку підприємстві ... 231

4.6. Систематизація стратегій за стадіями життєвого циклу розвитку підприємства .. 236

4.7. Модель стратегічного планування життєвого циклу розвитку підприємства .. 451

ТЕМА 5. Маркетинг як філософія виживання підприємства на ринку.......257

5.1. Включеній маркетингу в стратегічне управління.......................257

5.2. Ринок та його роль в господарському механізмі суспільства та підприємства... 265

5.3.  Процес планування ринкової стратегії фірми..........................27(1

5.4. Організація управління маркетингом фірми...........................283

ТЕМА б. Конкурентноздатність підприємства як основа його ризикозахищеності.............................................................295

6.1. Розвиток концепції управління підприємством........................295

6.2. Ключові характеристики стану підприємства..........................299

6.3. Оцінка конкурентноздатності підприємства...........................304

6.4. Внутрішні індикатори розвитку фінансової мікросистеми................306

6.5. Інвестиції як чинник підвищення конкурентноздатності підприємства.......  ЗіЗ

6.6. Аналіз управління операціями.....................................316

6.7. Аналіз людського потенціалу підприємства........................... 320

6.8. Аналіз рівня менеджменту в організації....................,.........325

6.9. Оцінка рівня культури підприємства................................ 330

6.10. Інформаційне забезпечення системи конкурентноздатності підприємства.... 331

ТЕМА 7. Формування портфеля заходів санації підприємства............. 345

7.1, Санація та банкрутство як методи антикризового управління підприємством. ... 345

7.2.  Реалізація методу реструктуризації заборгованості підприємства за рахунок внутрішніх фінансових і організаційно-управлінських джерел................  348

7.3.  Оптимізація обсягу діяльності підприємства, який забезпечує результативну санацію.........................................................355

7.4, Розробка стратегічних рішень в антикризовому управлінні підприємством. . 362

TEMА 8. Керівництво, стиль управління та лідерство у подоланні криз.....375

8.1.   Поняття  та  загальна характеристика  керівництва  (психологія  стосунків керівника і підлеглих)..............................................375

8.2. Теорії лідерства................................................ 380

8.3. Стилі управління подолання криз та їх характеристика..................390

ТЕМА 9. Конфлікти як чинник виникнення, розвитку і ліквідації кризи організації...............................................................394

9.1. Історичний екскурс в конфліктологію........,......................  394

9.2. Загальне поняття конфліктної ситуації та конфлікту....................  404

9.3. Типи та види конфліктів.........................................  409

9.4. Об'єктивні передумови та причини конфліктних ситуацій................  412

9.5. Методи подолання конфліктів.....................................  415

9.6. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі   ...........            440

ТЕМА 10. Проведення організаційних змін як засіб подолання криз........457

10. і. Природа та цілі організаційних змін................................  457

10.2. Передумови та чинники успішного проведення організаційних змін.......  460

10.3. Використання працівників в управлінні для впровадження змін..........  462

10.4. Індивідуальний та груповий опір змінам............................  463

10.5. Переборення опору змінами......................................  467

10.6.  Управління змінами як засіб подолання кризи в організації..............  476

ТЕМА 11. Організація системи контролінгу підприємства для запобігання кризовим явищам....................................................482

11.1. Принципи та сфера застосування контролінгу........................  4$2

1 і.2. Мета, предмет, методи і об'єкти контролінгу........................  488

1 і. З. Інструментарій контролінгу для управління підприємством в умовах кризі....  490

11.4. Децентралізована служба контролінгу як лінійна служба,,..............  495

11.5. Взаємозв'язок оперативного і стратегічного контролінгу................  496

11.6.  Контролінг і стратегічний менеджмент.............................  497

ТЕМА 12. Інвестиції та ін новації в антикризовому менеджменті............505

І2.1. Економічна сутність інвестицій...................................   505

!2.2. Сутність, об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності................. .   509

12.3. Основні поняття інноваційного менеджменту........................   513

12.4. Мета, завдання та функції інноваційного менеджменту.................   519

12.5.  Етапи стадії та процеси інноваційного процесу.......................   523

12.6. Класифікація інновацій.......................................,.   529

12.7. Життєвий цикл інновацій........................................   532

!2.8.Розвиток інноваційної діяльності та її вплив на виробництв».............  533

12,9- Система управління інноваційними процесами та моніторинг інновацій.....539

12.10. Правове регулювання інноваційної діяльності.......................  551

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....................................................................560

 



Новости

 

Наши новости

Дипломна робота з психології замовити

Заказать дипломную работу по психологии

В нашей базе более 3000 готовых работ

Дипломна робота з міжнародних відносин замовити

Дипломная работа по менеджменту заказать

Дипломная работа по логистике на заказ

Дипломная работа по маркетингу на заказ

Дипломная работа по финансам заказать

Дипломная по экономике предприятия на заказ

Дипломная по международным отношениям заказ

Дипломная работа по туризму заказать

Дипломная работа по праву на заказ

Дипломна робота з менеджменту замовити

Дипломна робота з економіки підприємства замовлення

Дипломна робота з бухгалтерського обліку замовлення

Дипломна з готельно-ресторанного бізнесу замовити

Дипломная работа по бухгалтерскому учету заказать

ЗАКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- Заказать контрольную

- Заказать курсовую

- Заказать диплом

- Заказать научную статью

- Заказать исследование

- Заказать реферат

НАШИ ПАРТНЕРЫ: "Киевская переплетная мастерская"

 On-line агентство "OSVITA-SERVIS"

г. Киев, (044) 587-81-06,  (067) 501-23-50.

Севастопольская площадь,

ул. Народного Ополчения 1, офис № 400

Звонки принимаются с 10.00 –  19.00

e-mail: info@osvita-servis.com.ua
ICQ: 461-734-078 | Карта проезда

 

Главная | Цены на работы | Продажа готовых работ | Образцы работ | Написать письмо | Способы оплаты | Полезные статьиБиблиотека

По этим ключевым словам Вы можете нас найти:

Диплом: дипломная работа | дипломные работы | заказать диплом | заказать дипломную работу | заказ дипломной | дипломні роботи | заказ дипломной работы | готовые дипломные | рецензия на диплом | диссертации | скачать диплом

Курсовая: курсовые работы | заказать курсовую | курсовые работы на заказ | курсовая работа | заказ курсовых работ | заказать курсовую работу | курсова робота | готовые курсовые | курсовые недорого

Реферат: рефераты скачать | заказать реферат | скачать реферат | реферат на заказ | реферати українською | заказ реферата | готовые рефераты | скачать реферат

Научная статья:  наукова стаття | научные статьи | заказать статью в аспирантуру | готовые научные статьи | скачать научную статью | публікація наукових статей (журнали ВАК) | реферат до аспірантури (вимоги ВАК) | тези до наукової конференції


Дипломы на заказ | Контрольные, курсовые | Заказ дипломной | Курсовые работы на заказ

© Copyright 2009 www.osvita-servis.com.ua - Дипломы на заказ, контрольные, курсовые, заказ дипломной, курсовые работы на заказ